Forskningspris for studie om språkutvanning

06.06.2018

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kunngjorde i dag vinneren av Holbergprisen i skolen. Gruppen fra Heggen videregående i Troms har forsket på språkferdigheter i norsk og engelsk.

Årets vinnere av Holbergprisen i skolen ble Elin Haugum, Emilie Jensen og Adele F. E. Grønningsæther ved Heggen videregående skole i Troms, med prosjektet: "Norsk holder 'basically' på å dø ut." Forskningsprosjektet undersøker ungdommers økende bruk av engelske ord og uttrykk i hverdagsspråket. Her analyserer elevene hvordan språkferdigheter i norsk og engelsk varierer med medievaner, kjønn og studieretning. Et overraskende funn er at mange av ungdommene i studien leste raskere, og med bedre leseforståelse, på engelsk enn på norsk. Resultatene indikerer også at relativt flere gutter enn jenter leste engelsk bedre enn de leste norsk.

Ros fra juryen

Årets vinner får mye ros i fagjuryens uttalelse: «Denne oppgaven er svært god fordi den har tatt utgangspunkt i eksisterende forskning, og den er dristig i utviklingen av en strategi og lesetest for å undersøke problemstillingen,» sier juryen. «Den er også svært aktuell i en pågående samfunnsdebatt, der mange er bekymret for utvanningen av det norske språket. Oppgaven er velskrevet, og elevene har en tydelig formidlingsglede. Juryen er imponert og har enstemmig konkludert med at dette arbeidet skal belønnes med førsteprisen i årets konkurranse.»

Annenpris og tredjepris til Elvebakken og Eikeli.

Holbergprisen i skolen er en nasjonal årlig konkurranse for elever i den videregående skole. Hvert år velges tolv skoler ut til å delta, og rundt 500 elever jobber med sine prosjekter før hver skole sender inn tre av disse. Fagjuryen velger så de tre beste. Bredden i tematikken elevene velger, viser et bredt engasjement for samfunnsspørsmål som både handler om dem selv om verden rundt dem.

August Bjærke Estensen, Lea Rose Martinuzzi og Håkon Rørvik Skåland fra Elvebakken videregående skole i Oslo fikk annenprisen for forskningsprosjektet: "Regjeringskvartalet - åpent og inviterende eller lukket og ekskluderende?" Prosjektet tar utgangspunkt i Jens Stoltenbergs utsagn etter 22. juli om mer åpenhet og mer demokrati og spør om dette gjenspeiles i samfunnsdiskursen og i den estetiske profilen i vinnerforslaget til et nytt regjeringskvartal.

Tredjeprisen gikk til Herman Roll Ludvigsen ved Eikeli videregående skole i Akershus, for prosjektet: "Diskriminering i arbeidslivet". Dette prosjektet tar for seg en svært aktuell problemstilling: hvorvidt personer med minoritetsbakgrunn de samme mulighetene som andre i arbeidslivet.

Lærerpris til Fagerlia videregående skole

Holbergprisen i skolen deler hvert år også ut en lærerpris på 20.000 kroner basert på rapporter fra deltakende lærere om hvordan klassen har jobbet med forskningsprosjektene. Prisen er ment som en anerkjennelse av den viktige rollen læreren har som faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elevene.

Årets lærerpris går til Kirsti Anita Røsand ved Fagerlia videregående skole i Ålesund. Hun mottar prisen for sin rapport "Learning by Doing" – om hvordan hennes elever har jobbet med konkurransen.

«Rapporten er velskrevet og engasjerende, og den gir en nyttig beskrivelse av prosessen med å tilrettelegge for elevforskning. Røsand beskriver særlig hvordan man forholder seg til klassedeltakelse der elevene opprinnelig kommer fra forskjellige trinn og programområder,» sier juryen i sin uttalelse.