Her er deltakerskolene til årets Holbergprisen i skolen

09.10.2017

Et nytt forskningsår med Holbergprisen i skolen er på trappene, og 12 skoler har nå blitt valgt ut som deltakere i konkurransen.

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har nå valgt ut hvilke skoler som får være med på prosjektet gjennom det kommende skoleåret. Skolene har blitt valgt ut fra kriterier som geografisk spredning, fordeling etter befolkningstetthet, og et ønske om balanse mellom gjengangere og skoler som deltar for første gang. Juryen har også vektlagt søkerenes motivasjon for å være med.

"Som leder i juryen ser jeg fram til å lese oppgaver i en rekke ulike fag til våren. Den faglige og geografiske bredden gjør Holbergprisen i skolen til en svært interessant pris", uttaler juryleder Mette Andersson, som har sitt daglige virke som professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Særlig er det gledelig å ha med skoler fra fylker som tidligere ikke har vært representert i konkurransen.

Følgende 12 skoler har blitt valgt ut som deltakere i 2017/2018:

 • Kongshavn videregående skole
 • Elvebakken videregående skole
 • Lillestrøm videregående skole
 • Eikeli videregående skole
 • Rosenvilde videregående skole
 • Danielsen Videregående Skole
 • St. Olav videregående skole
 • Byåsen videregående skole
 • Fagerlia videregående skole
 • Setesdal vidaregåande skule
 • Heggen videregående skole
 • Saltdal videregående skole

Prosessen videre

Det første som skjer videre er at alle lærerene blir inviterte til et todagers fagseminar i Bergen 8.-9. november. Her blir det gitt en introduksjon til Holbergprisen i skolen, prosjektets innhold, forventninger og frister. Lærerene får også fornyet kunnskap og ideer til gode opplegg for pedagogisk fagformidling, innføring i ulike metoder innenfor samfunnsfagene og humaniora, og eksempler på hvordan elevene kan gå frem når de skal forske. Temaet for årest seminaret er «Etikk, makt og metode».

I desember og januar vil Holbergprisens sekretariat besøke alle skolene for å svare på spørsmål og høre elevenes tanker rundt tema for forskningsprosjektene. Holbergprisen legger i utgangspunktet ingen føringer for hvilke temaer elevene kan forske på, men ofte vil læreren ha innspill på bakgrunn av læreplanene i de gjeldende fagene. Litt lenger ut i prosessen vil hver skole få besøk og veiledning fra en forsker tilknyttet universitet eller høyskole i skolenes nærområde. Forskerkontakten vil blant annet gi elevene en innføring i forskningsmetoder og drøfte hvordan de kan snevre inn et stort og vidt temaområde til en presis problemstilling.

Arbeidet med elevprosjektene gjennomføres i løpet av vårsemesteret 2018, med innleveringsfrist 19.april. Tre finalister blir valgt ut, og inviteres som gjester til Holberguken i begynnelsen av juni.

Søk igjen neste år!

Holbergprisen i skolen har hatt rekordmange søkere til årets prosjekt. "Vi ser dette som et positivt tegn på lærerengasjement for forskning i videregående skole." kommenterer Andersson. Dessverre er det ikke er plass til alle skoler som søker, men vi vil gjerne takke dere som har søkt, og vi håper å se dere igjen som søkere til neste år.