Holbergprisen i skolen blir større

22.08.2018

Holbergprisen i skolen vokser som et resultat av en generøs bevilgning. Ansatte i sekretariatet forteller hva det betyr for kontoret, og hva det betyr for de heldige skolene som får delta til neste år.

Skrevet av Helene Askeland Thuen

Holbergprisen fikk på statsbudsjettet i høst utdelt ytterligere 1 million kroner øremerket utviding av skoleprisen. Resultatet av dette blir at åtte nye skoler får delta på skoleprisen fra høsten av.

Ellen Mortensen, faglig leder i Holbergprisen, jubler over det nye tilskuddet.

- Det er gledelig at Kunnskapsdepartementet i år har økt Holbergprisens budsjett, noe som har gjort det mulig for oss å styrke den administrative staben i Holbergprisen i skolen med en ekstra stilling. Vi er svært fornøyde med denne styrkingen, da det gjør det mulig for oss å utvide antall deltakerskoler fra 12 til 20, sier hun.

Mortensen forteller at deltakelse i skoleprisen gir elevene erfaringer de ellers ikke ville hatt.

- At flere elever får anledning til å delta i skoleprisen betyr at flere unge får innblikk i og erfaring med forskning og formidling av forskningsresultater. Vi ser at deltakelse i forskningsprosessen gjennom skoleåret gir elevene helt unike erfaringer, noe som ofte gir seg direkte utslag i videre valg av utdanning for disse elevene. En økt satsing på Holbergprisen i skolen gjør det også mulig for oss i skape nye møteplasser for elever i den videregående skole og Nils-Klim-prisvinneren, noe som er viktig i forhold til vår uttalte målsetting om å styrke kontakten mellom ulike generasjoner av forskere.

For å hanskes med den økte arbeidsmengden har sekretariatet altså utvidet med en førstekonsulent, og til det har kontoret vært så heldig å få Birger Berge som tilskudd, i tillegg til at Hild Cecilie Lyngstad Vang er inne som vikar. Berge ser fram til en travel høst hvor elevene skal settes i gang med forskningen ved hjelp av sekretariatet og forskerkontakter.

- Jeg gleder meg til å møte og ha kontakt med elever og lærere, i tillegg til å se hva elever i dag er opptatt av, hva som preger deres forskning og hva de brenner for å finne ut av, sier Berge.

Berge er også opptatt av at Holbergprisen i skolen har en viktig rolle i å formidle informasjon om humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, juss og teologi.

- Jeg er selv utdannet innenfor humaniora, og å få spredt informasjon om fagene Holbergprisen jobber innenfor, både til samfunnet generelt og skolen spesielt, er en viktig oppgave. Med tanke på senere utdanningsvalg er det også veldig kjekt at vi får gitt elevene mulighet til å prøve seg innenfor fagområdene.

Det er mulig for skoler å søke om å få delta helt frem til 1. oktober. Mer informasjon om hva det innebærer å være med og hvordan en melder seg på finner man her.