Hva bør gjøres med norskfaget for å studieforberede elevene?

26.09.2017

Brynjar Mæhlum fra Vestby videregående skole var en av årets finalister i Holbergprisen i skolen. I sin forskning ser han på hvilke norskfaglige ferdigheter som kreves i høyere utdanning, og hvilke kompetansemål i norsk på videregående som fremhever disse ferdighetene.

Mæhlums forskning er også et innlegg i debatten rundt norskfaget. Gjennom oppgaven drøfter han sine funn opp mot læreplanen i norsk, og trekker tydelige konklusjoner om hva som fungerer og hva som burde være annerledes i dagens norskfag. Særlig bør kompetansemålene om lesing, kildebruk, argumentasjon og skriving av informative tekster styrkes i den nye læreplanen, og det bør komme til nye kompetansemål om lesestrategier og kritisk tenkning.

Juryen omtaler det som et ambisiøst prosjekt, med et godt og gjennomtenkt forskningsdesign som integrerer sitater fra intervjuene på en utmerket måte i teksten. "Konklusjonene er solide og klart forankret i empirien og litteraturen som anvendes. Ikke minst er det en meget selvstendig prosjektrapport der elevens egen stemme er tydelig".

Her forteller han selv litt om arbeidet med prosjektet.

Forsker på, og i norskfaget

Utgangspunktet mitt var både Holbergprisen i skolen og særemnet, så jeg måtte forske på et norskfaglig enme. Jeg hadde hørt at undervisere på universitetet klager på ferske studenters skriveferdigheter, og med litt hjelp fra læreren min endte jeg opp med å undersøke hvor relevant norskfaget og kompetansemålene i læreplanen for norskfaget er for høyere utdanning. 

TBR_2115_red.jpg

Utfordrende arbeid med intervjuer

Underveis fant jeg ut av mye om å være studieforberedt, som man kan lese om i rapporten, men noe jeg ikke hadde sett for meg, var omfanget av å transkribere intervjuer. Jeg har vært med på det før, men når man er alene er det en stor jobb som tar lang tid. Det overrasket meg også hvor vanskelig det kan være å intervjue. Jeg skjønte det var viktig å skape en trygg atmosfære og å være veldig godt forberedt. 

Gode erfaringer

Holbergprisen i skolen er et flott og engasjerende prosjekt, som har gjort at klassen min har utforsket metoder og hypoteser som vi ellers ikke hadde hatt muligheten til. Personlig har jeg lært veldig mye og blitt bedre studieforberedt, både på grunn av temaet mitt og metoden jeg brukte, som kan minne om noe av forskningen på universitetsnivå. Det har vært givende å få veiledning fra Holbergprisens fagpersoner, og jeg håper at prosjektet får fortsette fremover.

Les hele forskningsprosjektet Blir jeg studieforberedt? her.