Hva er lykke?

12.01.2010

Hva er lykke? Hva innebærer det å være lykkelig? Dette er store og altomfattende spørsmål som mennesket til alle tider har stilt seg selv. Går det an å måle lykke? Og hvordan vet en at en er tilstrekkelig lykkelig? Er du lykkelig?

Les oppgaven: Lykkejegerne (pdf)

Birgitte Kongsgård, Erlend Stene, Elise Waldenstrøm og Andreas Thorsdalen Tveit fra Stavanger Katedralskole fikk 1.pris i Holbergprisen i skolen 2007 med sin tankevekkende forskningsrapport “Lykkejegerne: Vi er rike - men lykkelige? Hva er lykke?”

- Vi vurderte mye forskjellig, men vi endte med å forske på lykke fordi vi ville undersøke noe som berører oss i hverdagen, sier Andreas Thorsdalen Tveit når han skal forklare hvorfor gruppen hans valgte noe så diffust og abstrakt som lykke.

- Dessuten virket det som det er forsket lite fra før på
hva lykke innebærer for ungdom.

Rike - men lykkelige?

Norge er flere ganger kåret til verdens beste land å leve i, og norsk ungdom burde være blant de lykkeligste på jorden - i hvert fall dersom lykke måles i materiell velstand. Gruppen, som for øvrig besto av Birgitte Kongsgård, Erlend Stene og Elise Waldenstrøm, var interessert i å finne ut hvordan lykke fordeler seg i forhold til økonomisk og kulturell bakgrunn. Kort sagt: Er ungdom i fattige land like lykkelige som oss?

Palestinske flyktninger er også lykkelige

Stavanger Katedralskole har en vennskapsskole i flyktningeleiren Shatila i Libanon, en leir for palestinske
flyktninger, og elever fra denne skolen ble respondenter i undersøkelsen ved siden av elever fra Stavanger.

- Vi har hatt god kontakt med disse elevene gjennom et prosjekt som kalles Internasjonal Solidaritet, som har gått over flere år. De var veldig glade over å hjelpe oss, og vi har kontaktet dem etterpå og fortalt om hovedfunnene våre, forteller Andreas.

Det viste seg at til tross for forskjellene i trygghet og levestandard, oppga elevene i Libanon at de var nesten like lykkelige som de norske elevene, som ikke overraskende befinner seg i øverste del av
lykkeskalaen. De palestinske ungdommene hadde også en fremtidsoptimisme som nesten kunne måle seg med den norske.

Har lært mye

Ungdommenes opplevelse av lykke ble sortert etter en mengde andre variable, alt fra religion og familieforhold, til fritidsaktiviteter og materiell rikdom.

- Den viktigste forskjellen er at de norske elevene oppgir at venner er veldig viktig for deres lykke, mens for de palestinske elevene betyr religion og familie mye mer. Det kan nok ha noe med deres kulturbakgrunn å gjøre, tror Andreas. I tillegg til å lære om egen og andres lykke, har gruppen lært en hel del om organisering og om hvor viktig det er med tydelig kommunikasjon.

- Vi har utført alt arbeidet på fritiden, og det har nok gått en del ut over andre ting. Likevel har i hvert fall jeg hatt det kjempegøy. Jeg har lært mye som også vil bli nyttig senere, forteller Andreas.

Imponerte fagjuryen

Forskningsprosjektet imponerte fagjuryen som i sin begrunnelse skriver:
“Elevene har levert et forskningsarbeid det står respekt av! Lykke er i utgangspunktet et lite håndterbart begrep, som det ikke uten videre er lett å forske på. Samtidig er det et fenomen som også i forskningskretser er blitt viet mye oppmerksomhet de siste årene. 1.pris-vinnerne plasserer seg således i et forskningsfelt som er i utvikling. De har på en overbevisende måte maktet å foreta en begrepsmessig analyse, og gjennomfører en komparativ studie som det er en fryd å lese”.