Intervju med vårt nye fagjurymedlem

23.09.2021

Et intervju med Holbergprisen i skolen sitt nyeste tilskudd til fagjuryen, førsteamanuensis Hallvard Kjelen.

Hallvard Kjelen er det nyeste tilskuddet i fagjuryen i Holbergprisen i skolen. Der blir oppgavens hans å evaluere og gi tilbakemelding på oppgavene fra deltagerne. Han gleder seg til å ta fatt på oppgavene fagjuryen har å by på. 

Bakgrunn som lærer

Kjelen er 44 år fra Nesna i Nordland, og arbeider til daglig som førsteamanuensis i norsk ved Nord universitet. Han disputerte med en avhandling om litteraturundervisning i ungdomsskolen. Etter et hovedfag i nordisk litteratur jobbet han noen år i den videregåande skolen og i grunnskolen, før han i 2009 fikk en stipendiatstilling ved det som da het Høgskolen i Nesna. 

Kjelen forteller at han vil få bruk for sin bakgrunn som lærer i fagjuryen: "Eg vil ha nytte av den breie skulefaglege bakgrunnen min, og vil kunne bidra med ei særleg forståing for dei rammene som elevane sine arbeid blir til i". 

Han legger ikke skjul på at han er spent på oppgavene han har i vente i Holbergprisen i skolen/ fagjuryen, og trekker fram innblikk i kreative forskningsprosesser og muligheten til å diskutere oppgavene med de andre fagjurymedlemmene som særlige høydepunkter. 

Holbergprisen spiller en viktig rolle

Kjelen mener det er viktig at elever introduseres til forskning i skolen, og at en tidlig introduksjon til forskning er viktig for å utdanne kritiske og reflekterte borgere: "Ei god forståing av kva forsking kan vere, og kva forskinga kan og ikkje kan, blir ikkje mindre viktig i framtida". 

Han forteller videre at Holbergprisen i skolen kan spille en viktig rolle i dette ved å introdusere elevene for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning: "Kanskje kan deltakinga bidra til at faga rekrutterer akkurat dei engasjerte og idérike forskarane som samfunnet treng". 

Behov for tverrfaglig forskning

I følge Kjelen er det mange viktige problemstillinger elever kan velge å forske på, men han trekker særlig frem de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen. Disse temaene er nevnt eksplisitt i fagfornyelsen som utfordrer hvor løsningene ligger innenfor flere fag, og dermed krever tverrfaglig innsikt og engasjement for å løses: "[...] eit særs aktuelt val ville vore å ta tak i eit av dei tverrfaglege temaa i fagfornyinga: demokrati og medborgarskap, berekraftig utvikling og folkehelse og livsmeistring". 

Avslutningsvis har han også et tips til deltagere som er med på Holbergprisen i skolen: "Legg mykje arbeid i å finne fram til dei gode spørsmåla, og å vere kreative". 

Søknadsfrist 1.oktober

Vi i Holbergprisen i skolen håper at enda flere vil ta sjansen på å skrive en søknad til oss, slik at juryen får se - og vurdere - et rikt mangfold av forskningsrapporter fra hele landet. Fristen for å sende inn søknad til Holbergprisen i skolen er fredag 1. oktober, og du kan søke helt frem til midnatt. 

Søk deltagelse i Holbergprisen i skolen 2021/2022