Klare for Holbergprisen i skolen 2022

27.10.2021

Årets deltakere i Holbergprisen i skolen er nå valgt ut og annonsert, og de 20 heldige deltakerskolene, som strekker seg fra Svalbard i nord til Vennesla i sør, har en spennende tid i møte. Tiden fremover kommer til å preges av både læring og mye arbeid. Vi har pratet med noen av årets lærere. Flere av dem forteller at nærmiljøene er spesielt viktig når elevene skal forske selv.

Stort utbytte 

I Holbergprisen 2021 sto deltakere fra Longyearbyen vgs på pallen, med veiledning fra lærer Jo Tore Berg. Han forteller at det var blandene reaksjoner på årets deltakelse.  

-Nokre elevar vart glade for at me skal delta i år og. To av elevane våre fekk tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2021. Dette er nok motiverande for nokre. Andre elevar er ikkje så begeistra for deltakinga sidan det er ein del arbeid knytt til å gjennomføre eit slikt prosjekt. 

Han er likevel ikke i tvil om at deltagelsen i Holbergprisen i skolen gir et stort faglig utbytte, både for elever og lærere.  

-Me ser at opplegget er særs nyttig både for lærarar og elevar. For elevane er Holbergprisen ein viktig del i å bli studieførebudd.  Lærarar får fagleg påfyll med lærarkurset og støtte til gjennomføringa med forskarkontakt og ressurshefte. 

Deltakerene fra Longyearbyen skole skal gjennom hovedtemaet “Unikt Svalbard” forske på eget lokalsamfunn, og knytte dette opp mot verden utenfor Svalbard. 

-Det er mykje som er unikt med Svalbard, men det som skjer på Svalbard handlar mange gonger om den større verda utanfor. Å forska på ein liten plass kan vera viktig for å forstå dei større samanhengane. 

Å forska på ein liten plass kan vera viktig for å forstå dei større samanhengane. 

Berge understreker samtidig aktualiteten og viktigheten i Svalbardtraktaten, som regulerer Norges suverenitet over Svalbard.  

-Svalbardtraktaten er nå 100 år og ein av dei siste traktatane frå fredsoppgjeret etter fyrste verdskrig som fortsett står ved lag. Norsk svalbardpolitikk må difor sjåast i samanheng med denne internasjonale avtalen. 

Ønsker å gjøre deltakelsen mer tverrfaglig 

Blant deltakerne finner vi Knut Erik Aarvold som er tidligere lærerprisvinner fra Elvebakken videregående skole i Oslo. Han forteller at Holbergprisen i skolen gir et godt læringsutbytte.  

-Den viktigste grunn til at jeg synes dette er interessant er fordi elevene får en enorm mulighet til å tilegne seg kunnskap grundig og selvstendig. Det skaper en form for disiplin til den enkelte elev som er viktig å ta med seg inn i videre studier og liv. 

I år har lærerne på Elvebakken videregående skole gjort et nytt grep. Ved å la elever fra andre fag enn kun det de selv underviser i bli med på deltagelsen i Holbergprisen i skolen ønsker de å gjøre deltakelsen mer tverrfaglig.   

- Det som slo oss var at vi kunne trekke inn tema fra andre fag, for å se om det er mulig å jobbe tverrfaglig. I praksis er det ofte vanskelig å trekke inn ett fag som religion og etikk hvor det er kun 3 timer i uka med undervisning. Kanskje dette kunne gi andre fag større reelle muligheter til deltakelse.  

Den tidligere lærerprisvinneren råder andre som deltar på Holbergprisen i skolen til å velge et tema de interesserer og engasjerer seg i.  

-Finn et forskningsprosjekt som virkelig fenger din interesse, ikke kast deg på ett hett tema eller det som virker som en "bølge for tiden". 

Elever på Amalie Skram vgs. i Bergen under forskerkontaktbesøk våren 2021. Foto: Thor Brødreskift
Elever på Amalie Skram vgs. i Bergen under forskerkontaktbesøk våren 2021. Foto: Thor Brødreskift

Deltar for første gang 

Det er ikke bare tidligere deltakere som har søkt deltakelse i Holbergprisen i skolen 2021/2022. Også flere nye skoler står på årets deltakerliste. En av disse er Andøy videregående skole. Alexander Brørvik er faglærer for deltakerklassene. Han forteller at de er spente på deltakelsen, og at de går inn i prosjektet med stort alvor. 

-Det var mange grunner til at vi valgte å søke Holbergprisen i skolen, men hvis jeg skal trekke frem en grunn så må det være nysgjerrighet. Vi fikk tilsendt en rekke brosjyrer fra Holbergprisen i skolen. «La elevene forske!» var et av kjernebudskapene som ble løftet frem, og vi kunne ikke vært mer enig. Når Andøy videregående skole melder sin deltakelse i Holbergprisen i skolen, så er dette for å stimulere forskningshjernene til elevene våre. 

Brørvik forteller også at elevene er spente på deltagelsen, men at det er mye som må på plass før selve forskningen kan starte.  

-Elevene reagerte som de fleste av oss reagerer når vi blir introdusert for en storstilt nyhet. De syntes det var kjekt å være blant de utvalgte, men så sank alvoret inn. “Hvor skal vi begynne?”, “Hvordan skal vi organisere prosjektet?”, “Hvor lang tid har vi på oss?”.  God forskning starter med gode spørsmål, og nå skal det idémyldres fremover.  

Gjennom prosjektet skal elevene særlig bruke nærmiljøet på Andøya til å forske. 

-Ungdommen på Andøya er en del av lokalsamfunnet. De bemanner butikker, holder kulturlivet i gang og er engasjerte samfunnsaktører. De er med på å påvirke Andøyas fremtid, og hva er ikke mer spennende enn å bruke sin egen hjemplass som forskningsbase?  For elevene våre, betyr det at de skal se på sitt eget samfunn med et noe annet blikk. Andøya skal under mikroskopet, det skal stilles spørsmål og det skal forskes. 

Lærerikt fremover  

Både elever og lærere går et spennende program i møte. Lærerne har akkurat gjennomført årets lærerseminar. Det overordnede temaet for lærerseminaret var muligheter og utfordringer knyttet til internettforskning, og deltagerne fikk også en introduksjon til forskningsetikk, og til innholdet i Holbergprisen i skolen som prosjekt.   

Fra november til januar vil Holbergprisen i skolens sekretariat reise rundt til de deltagende skolene for å fortelle om Holbergprisen i skolen, høre elevenes og lærernes tanker om forskingstema og svare på spørsmål.  

For lærere og elever gjenstår deretter selve arbeidet med forskningsrapporten. Når elevene har kommet i gang med arbeidet vil de få besøk av sin forskerkontakt, som hjelper klassen i arbeidet med valg av forskningsmetode og med å avgrense oppgavens tema til en spisset problemstilling. Også avviklingen av besøkene fra forskerkontaktene vil hele tiden bli vurdert ut fra de til enhver tid gjeldende smittevernråd.   

Elever og lærere arbeider med prosjektet fram til 1.april 2022. Da skal hver skole sende inn tre prosjektrapporter til Holbergprisen i skolens fagjury. De tre skoleprisvinnerne – og lærerprisvinnerne – blir kunngjort i en egen digital kunngjøringsseremoni med representanter fra Holbergprisen, Kunnskapsdepartementet og fagjuryen. Disse blir så invitert til Bergen til den tradisjonelle Holberguken, for å hedres sammen med vinnerne av den internasjonale Holbergprisen og den nordiske Nils Klim-prisen.  

Holbergprisen i skolen ønsker alle elever og lærere lykke til med deltagelsen!