Lærere ved startstreken

28.10.2019

20 heldige skoler er plukket ut til å være med på Holbergprisen i skolen i år. Flere har spennende planer for hvordan de skal bruke anledningen til å prøve ut nye ting med sine elver. Vi har snakket med tre av lærerne som skal være med på prosjektet i år om deres forventninger og motivasjon.

Her er årets deltakerskoler.

Videreutvikler nytt fag

Lærere ved Firda videregående skole i Sogn og Fjordane jobber med å etablere et nytt programfag, klima- og miljøfag. Dette er fjerde året faget holdes, og dermed det siste av prøveårene. Faget er samfunnsvitenskapelig forankret, og handler om hvordan mennesker, klima og miljø påvirker hverandre. Elevene gjennomfører et større fordypningsprosjekt i faget. Lærer Hans Græsli mener Holbergprisen i skolen kan gi elevene ekstra motivasjon, siden de får muligheten til å jobbe med en oppgave som er mer enn en trengingsoppgave, men som faktisk skal leses av andre.

Denne måten å jobbe på vil tydeliggjøre for elevene at lærere er veiledere, og ikke først og fremst er ute etter å vurdere dem, men faktisk ønsker å hjelpe dem til å videreutvikle seg og forbedre prosjektet sitt.

Forskerkontakten blir en viktig ressurs

Hver skole i Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt, en fagperson fra det relevante forskningsområdet, som elevene og lærerne får jevnlig veiledning av gjennom prosjektperioden. Hans Græsli forteller at et av hovedområdene i klima- og miljøfag er vitenskapelige tenkemåter, og at det derfor er kjekt for elevene å skulle få hjelp av etablerte forskere, og på den måten bli bedre på kildebruk, kildekritikk, kritisk tenkning, samt å få innspill til hvor man kan finne relevante og aktuelle kilder. Innsikten forskerkontakten gir i hvordan samfunnsvitenskapelig forskning foregår blir spennende og lærerikt for elevene. Dette vil være med på å styrke faget, som etter all forhåpning vil bli godkjent av Utdanningsdirektoratet som et nytt programfag for videregående skoler i hele landet.

Skal forske på flerspråklighet i engelskundervisning

Elaine Fleischer fra Nadderud videregående skole i Akershus er for første gang med på Holbergprisen i skolen med sin engelskklasse. Elevene i klassen har variert bakgrunn, og til sammen finnes det ti ulike språk i gruppa. Fleischer forteller at den nye lærerplanen åpner for mer flerspråklighet i engelskfaget, men at man er usikre på hva dette kan romme.

Derfor er det perfekt at elevene, som er flerspråklige selv, bruker prosjektet som en anledning til å forske på dette temaet, og derved finne måter å jobbe med flerspråklighet på en positiv måte.

Fleischer håper elevene får erfaring med forskning, at de vil føle seg stolte over arbeidet de gjør, og at de kanskje også gjør nyttige funn. Hun tror selvbildet til elevene vil vokse når de får være med på et slikt prosjekt, og at dette kommer til å synliggjøre den kunnskapen elevene har med seg.

Med for tredje gang

Kirsti Anita Røsand fra Fagerlia videregående skole i Møre og Romsdal har vært med på Holbergprisen i skolen flere ganger, og deltar i år med en sosiologiklasse. Mange lærere ønsker å være med på Holbergprisen i skolen flere ganger.

De tidligere elevene mine har hatt veldig godt utbytte av å delta i Holbergprisen i skolen. Det er svært studieforberedende, og det oppdager elevene også, særlig når prosjektet nærmer seg slutten og de ser hva de har klart å produsere.

Fagerlia videregående skole er en skole med mange ulike studieretninger, og lærerne ved skolen jobber for å legge til rette for tverrfaglige prosjekter. I år skal kunstfagene ved skolen sette opp en storsatsning i form av en musikal med utgangspunkt i eventyret om Snehvit. Elevene og lærerne lager alt selv – fra et nytt manus med ulike lyriske innslag, til dansenumre, musikk og kulisser – i tillegg til å gi musikalen en samtidsaktuell vinkling. Røsand ønsker at sosiologielevene kan få mulighet til å bruke musikalen som tema for forskningsarbeidet sitt, og at de kan samarbeide med kunstelevene enten ved å bruke prosessen som studieobjekt, eller ved å forholde seg til elevenes opplevelser av å produsere musikalen i samtidsform. Røsand mener elevene får stort utbytte av å jobbe på tvers av fagene.

Longyearbyen skal forske på velferdsstaten

Ved Longyearbyen videregående skole skal elevene forske på velferdsstaten. Lærerne fremhever at dette temaet er spesielt interessant for elevene på Svalbard, ettersom en del av velferdsordningene vi tar for gitt i resten av landet ikke gjelder her. De uten norsk statsborgerskap mister for eksempel retten til helsetjenester fra det offentlige idet de fyller 18 år dersom de ikke selv har en deltidsjobb. Det finnes ikke sosialstøtte, og ingen offentlig eldreomsorg, men til gjengjeld er det lavere skatter. Disse særordningene er det interessant å se nærmere på. Lærere Jo Tore Berg og Elin Bygjordet håper deltakelsen blir lærerik, og at elevene tilegner seg kunnskap om forskningsmetode.

Startskuddet for skolene som er med på Holbergprisen i skolen er lærerseminaret som går av stabelen i Bergen 6.-7. november. Her møtes alle lærerne som er med på årets prosjekt for erfaringsutveksling, og for å forberede seg på arbeidet som venter. Temaet for årets seminar er metode, etikk og samfunn, og på innlederlisten står blant annet Vidar Enebakk fra NESH og fjorårets lærerprisvinnere. Etter lærerseminaret begynner arbeidet i klasserommet, og elevenes forskningsprosess frem mot innlevering i april.