Lærernes erfaring med Holbergprisen i skolen

06.11.2020

Les om tidligere deltagende lærere sine erfaringer fra Holbergprisen i skolen.

Deltagerskolene i Holbergprisen i skolen er nå ute av startgropa. Vi har snakket med tre lærere som har deltatt tidligere om forventninger, kildekritikk og tips til andre deltagere. De rapporterer om spente elever, utfordrende organisering og viktig læring. 

Tidligere vinner 

Tommy Søvik er historielærer fra Oslo by steinerskole. Elever fra klassen hans stakk av med seieren i hele konkurransen i Holbergprisen i skolen 2019. Han forteller at Holbergprisen i skolen gir et stort faglig utbytte for elever og lærere:

Den oppfølgingen vi fikk både av forskerkontakten og sekretariatet ga oss en utrolig fin opplevelse av å bli tatt på alvor som forskere, og av at det vi holdt på med hadde en større betydning. Arbeidet med oppgaven gav elevene et skikkelig bra grunnkurs i forskning. Det kommer godt med uansett hvilken utdanning de velger. Og så er det jo spennende å delta i en konkurranse! 

Han forteller også om mestringsfølelse hos elevene: “Det var rett og slett rørende for meg som lærer å se hvordan ellers litt sjenerte elever vokste og blomstret som foredragsholdere både på norsk og engelsk i Holberguken”. 

Viktig for kunnskap om kildekritikk 

En analyse av leseferdigheter fra forskere ved Universitet i Oslo avslører at flertallet av norske 15-åringer ikke vet hvordan de kan undersøke om kilder til tekster og nettsaker er pålitelige. De har mindre kunnskap om hvordan de kan vurdere om de kan stole på avsender enn elever i Danmark, Finland og Sverige. Søvik forteller at elevene ble flinkere på kildekritikk under konkurransen:

Kildekritikk er en viktig del av undervisningen, og arbeidet med oppgaven gir en særlig god mulighet til virkelig å forstå hva det vil si å vurdere kilder. Vi hadde mange diskusjoner om kilder og kildebruk, og jeg opplevde at elevene utviklet tydelig kildebevissthet. Den seriøsiteten som Holbergprisen i skolen bidrar med, der elevene virkelig er forskere, er med på å skjerpe dem. 

Han har også tips til andre deltagere i Holbergprisen i skolen: “Ta imot absolutt alt det Holbergprisen i skolen har å gi! Det føltes som et privilegium å bli så godt fulgt opp.” 

Årets nordligste skole 

Jo Tore Berg og Elin Bygjordet er lærere ved Longyearbyen videregående skole, årets nordligste deltagerskole. De forteller at problemstillingene deres elever skal arbeide med har en geografisk forankring:

Fordi vi bor på en spesiell plass som Svalbard har vi valgt å ha det unike med Svalbard som overordna tema for elevoppgavene. Vi gleder oss til å komme i gang og se hvilke problemstillinger som elevene kommer fram til. Som lærere er det gøy når elevene kan overraske oss med problemstillinger og hva de finner ut i prosjektene sine. Holbergprosjektet i skolen er derfor lærerikt for både elever og lærere. 

Lærerikt fremover 

Både elever og lærere går et spennende program i møte. Lærerne har akkurat gjennomført årets lærerseminar, som grunnet koronapandemien ble holdt digitalt den 5. november. Det overordnede temaet for lærerseminaret var analyseprosessen, og deltagerne fikk også en introduksjon til forskningsetikk og til innholdet i Holbergprisen i skolen som prosjekt.  

Fra november til januar vil Holbergprisen i skolens sekretariat reise rundt til de deltagende skolene for å fortelle om Holbergprisen i skolen, høre elevenes og lærernes tanker om forskingstema og svare på spørsmål. Dersom smittevernsituasjonen gjør det umulig å besøke skolene fysisk, vil besøkene bli avholdt digitalt.  

For lærere og elever gjenstår deretter selve arbeidet med forskningsrapporten. Når elevene har kommet i gang med arbeidet vil de få besøk av sin forskerkontakt, som hjelper klassen i arbeidet med valg av forskningsmetode og med å avgrense oppgavens tema til en spisset problemstilling. Også avviklingen av besøkene fra forskerkontaktene vil hele tiden bli vurdert ut fra de til enhver tid gjeldende smittevernråd.  

Innleveringsfristen for forskningsprosjektene er 8. april. Deretter blir tre finalister plukket ut og invitert til Holberguken, som finner sted 7.-10. juni i Bergen. 

Da gjelder det kun å ønske alle elever og lærere lykke til med deltagelsen.