Lærerseminaret 2009

14.08.2009

Den 2. og 3. april arrangerte Holbergprisen i skolen et to-dagers fagseminar i Bergen for lærerne. Her ble lærerne kjent med Holbergprisen i skolen, prosjektets innhold, forventninger og frister. Samtidig fikk de møte ulike forskere som ga innføring i sitt forskningsarbeid og ulike vitenskaplige metoder. Det var også en fin anledning for lærerene å knytte kontakter og utveksle erfaringer.

Utskriftsvennlig program:

2. april
10.00 - 10.10

Styreleder ved Holbergprisens sekretariat, Jan Fridthjof Bernt, ønsker velkommen.

10.10 - 10.30

Velkommen ved ansvarlig for Holbergprisen i skolen, Barbara Wendelbo og universitetslektor ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen, Bente Blanche Nicolaysen.

10.45 - 11.30

Karl Henrik Flyum, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.
"Praktiske verktøy til hjelp i arbeidet med elevenes småprosjekter i skolen"

Karl Henrik Flyum vil i sitt foredrag fokusere på skriveprosessen. Han presenterer en dialektisk metode for å komme i gang med friskriving og idéutvikling i et prosjekt, med konkrete eksempler og oppgaver underveis.
Link til materiale knyttet til Flyums foredrag.

Karl Henrik Flyum er universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo. Flyum har lang erfaring med å tilby tverrfaglig skriveopplæring for studenter og ansatte ved høyskoler og universitet. Flyum arbeider også sammen med professor Frøydis Hertzberg på et aksjonsforskningsprosjekt om skolens arbeid med skriving som grunnleggende ferdighet på tvers av fag i en videregående skole i Oslo.
 

11.45 - 12.30

Karl Henrik Flyum, 2. del
 

12.30 - 13.15
13.15 - 14.00

Liv Bjørnhaug Johansen fra Kulturminneåret 2009
"Kultur vandrer - Hvordan vandrer det norske?" (Last ned powerpoint)

Kulturminneåret 2009 har som tema "dagliglivets kulturminner". Med det vil man stimulere til at folk skal grave litt i forestillinger om norskhet og opprinnelighet, og sette søkelys på hvordan den norske kulturarven har blitt til. Mangfold ikke er noe nytt - kultur utvikler seg gjennom kulturmøter.

Liv Bjørnhaug Johansen er prosjektmedarbeider i Kulturminneåret 2009. Hun er kulturhistoriker av fag. Sammen med kulturviter Dagny Stuedahl vil hun følge Holdbergprisen i skolen gjennom året.
 

14. 15- 15.00

Marit Haldar, førsteamanuensis ved Avdeling for Samfunnsfag, Høyskolen i Oslo.
"Analysen har alltid allerede begynt." (Last ned powerpoint)

Marit Haldar vil i sitt foredrag fokusere på analysen av data og reise spørsmål som: Hvordan komme i gang med analyse? Når begynner analysen? Hva er egentlig analyse av data, og hva vil det si å tolke? Hvilke ulike måter kan vi analysere data på? Med eksempler fra egen forskning vil hun belyse disse spørsmålene.

Marit Haldar er førsteamanuensis ved Avdeling for Samfunnsfag, Høyskolen i Oslo, og har vært forsker ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. I sin doktorgradsavhandling, Kjærlighetskunnskap. Tolvåringers fortellinger om romantikk og familieliv, bruker Haldar 12- åringers stiloppgaver til å vise at barn har omfattende kjærlighetskunnskap. Haldar har undervisningserfaring i kultur-, semiotikk- og diskursanalyse, kvalitative metoder og barne- og ungdomsforskning.
 

15.15- 16.00

Marit Haldar, 2. del

3. april
9.15 - 9.45

Introduksjon til skoleprosjektet ved Barbara Wendelbo

10.00 - 10.30:

Bente Blanche Nicolaysen. Refleksjon og diskusjon rundt gårsdagens foredrag

Bente Blanche Nicolaysen er universitetslektor ved Sosiologisk Institutt, Universitetet i Bergen. Noen nøkkelområder i hennes faglige arbeider er innen filantropi og frivillighet, det sivile samfunn, livsløpsperspektiv og gaveteori. Nicolaysen er involvert i organiseringen av det faglige seminaret for lærere i videregående skole i forbindelse med Holbergprisen i skolen.
 

10.45 - 11.15

Lektor ved Vennesla videregående skole, Thomas Nupen, deler sine erfaringer fra tidligere års deltagelse i Holbergprisen i skolen.

Vennesla videregående skole har deltatt i Holbergprisen i skolen 3 ganger tidligere. I 2005 vant de med et prosjekt om Vennesladialekten.
 

11.30 - 12.15

Lunsj

12.15 - 13.00

Bjørn Christer Ekeland, doktorand ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen. "Mord! Justis!"

Bjørn Christer Ekeland vil gi en kort introduksjon av litteraturvitenskapelig fortolkningslære, humanistisk rettstenkning og et dekonstruktivt blikk på juridisk hermeneutikk og retorikk. Eksempler vil blant annet bli hentet fra Fritz Moen-saken og rettsprosessen etter Birgitte Tengs-drapet.

Bjørn C. Ekeland er litteraturviter og oversetter, doktorand Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen, og tidligere stipendiat ved Rokkansenteret. Han har nylig ferdigstilt sin doktoravhandling Rettferdige ord. Humanistisk rettstenkning mellom rett og retorikk, lov og litteratur. Viktigste oversettelser: Jacques Derridas Lovens makt og Hardt og Negris Imperiet.
 

13.15 - 13.45

Spørsmål/Diskusjon

Se også Holbergprisens lærerseminar 2008