Lærerseminaret 2021: «Internettforskning»

27.10.2021

Årets lærerseminar går av stabelen 3. og 4. november på Hotel Terminus i Bergen, og er åpent for alle lærere som deltar i Holbergprisen i skolen. I år vil fokuset være på muligheter og utfordringer ved internettforskning, med særlig fokus på bruk av kvantitative metoder.

Fagkonsulent for Holbergprisen i skolen Marie von der Lippe er arrangøren bak lærerseminariet som har som hensikt å forberede lærere på å lede elever gjennom Holbergprisen i skolen-prosjektet. Vi har tatt en prat med von der Lippe om årets tema, forskningsmetoder og forventinger før årets lærerseminar.

Erfaringsutveksling, faglig påfyll og inspirasjon

Onsdag 3. november står informasjon om prosjektavvikling, erfaringsutveksling og gruppediskusjon på programmet. På spørsmål om hva lærerne kan forventes seg, svarer von der Lippe at deltakerne kan forvente seg faglig påfyll og inspirasjon til hvordan man kan gjennomføre skoleprosjektet.

    – Tanken er å skape en møteplass hvor lærere, som enten har vært med før eller som deltar i Holbergprisen i skolen for første gang, kan dele erfaringer, presentere sine ideer og diskutere hva som er gode måter å jobbe på. Derfor legger vi også opp til gruppediskusjoner under seminaret, svarer von der Lippe.

Hildegunn Stokke Rasmussen, årets lærerprisvinner, deltar også på lærerseminariet og vil dele noen av sine erfaringer med deltagelse i skoleprosjektet. Det gir også seminardeltakerne gode muligheter til å diskutere og bryte meninger om hvordan elevene kan introduseres for forskningsprosessen.

Internettforskning og kvantitativ metode som tema

Under årets lærerseminar vil det være et særlig fokus på internettforskning og kvantitative metoder.  Utgangspunktet for denne ideen har vært at stadig flere elever bruker mye tid på internett og sosiale medier, og at mye av forskningsaktiviteten i dag foregår på nett. Samtidig er internettforskningen et ukjent område for mange.

    –  Bakgrunnen for fokuset på internettforskning er å bidra med nye perspektiver og retningslinjer for hvordan man kan gjøre forskning på nett. Hvilke forhåndsregler må man eksempelvis ta som forsker? Elisabeth Staksrud er ekspert på dette og hun kan fortelle oss om sine erfaringer og forskning på området, forteller von der Lippe.

Elisabeth Staksrud er professor ved Universitetet i Oslo, og er sammen med prosjektleder og stipendiat Vibeke Moe fra HL-senteret invitert for å snakke om sine erfaringer og kunnskap om metodevalg, forskningsdesign og forskningsetiske utfordringer.

     –  Vi har valgt å sette søkelys på kvantitative studier på bakgrunn av etterspørsel fra lærere. Hvordan kan man designe og gjennomføre en slik studie og hvilken type data skaper det, er noen av spørsmålene vi kommer til å diskutere. Samtidig er Vibeke Moe invitert for å snakke om hvordan kvalitativ og kvantitativ forskning kan utfylle hverandre, og her kan lærerne forvente seg interessante eksempler på tema og denne typen studier, forteller von der Lippe.

Hvorfor delta i Holbergprisen i skolen?

Til slutt har von der Lippe en oppfordring til skoler som vurderer å søke på Holbergprisen i skolen. Holbergprisen i skolen har aldri vært mer aktuell enn den er nå. Fagfornyelsen har gitt bedre muligheter og valgfrihet til å fordype seg i det eleven er nysgjerrig på, og hun legger til at:

    –  Vi ser at flere og flere skoler velger å søke seg til Holbergprisen i skolen på nytt, fordi de har gode erfaringer med prosjektet. Det ligger også en driv i at det er flere skoler som jobber sammen om det, og vi ser at prisvinnerne syns det er spennende å høre på hverandres prosjekt. Forskningen er ikke bare for universitetene, det er for skolen også, avslutter von der Lippe.