Nytt fagjurymedlem - Jørn Ljunggren

06.05.2021

Holbergprisen i skolens fagjury er akkurat ferdige med å vurdere de innsendte bidragene i Holbergprisen i skolen 2021. Les mer om vårt nyeste jurymedlem her.

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene og lærerrapportene som kommer inn og for å kåre vinnerne av forskningskonkurransen og vinneren av lærerprisen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.

Jørn Ljunggren er fagjuryens nyeste medlem. Til daglig er han forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforsking ved Universitetet i Oslo, hvor han blant annet forsker på sosial mobilitet, sosial ulikhet og makt. Tidligere har Jørn hatt rollen som forskerkontakt for Holbergprisen i skolen, og vi har spurt ham om hvordan det er å være fagjurymedlem.

Spennende overgang fra forskerkontakt til jurymedlem

-Det var veldig hyggelig å bli spurt om å være med i fagjuryen. Som forskerkontakt fikk jeg anledning til å være «hands on» og bidra underveis i elevenes arbeid med prosjektene. Mange av prosjektene var veldig gode og flere elever hadde stor entusiasme rundt prosjektene og forskningsspørsmålene deres, forteller Jørn.

Å skulle vurdere arbeidene i stedet for å veilede dem blir annerledes, og jeg går jo glipp av mye av det morsomme som foregår underveis. Samtidig blir det fint å få lov til å se nærmere på hva elevprosjektene faktisk munner ut i. Ikke minst blir det fint å se hva ungdom andre steder i landet enn der jeg selv bor forsker på. 

Må være tydelig på hva som er feil

Jørn forteller videre at det er flere kriterier som ligger til grunn når de vurderer elevenes forskingsarbeid. Disse handler om alt fra metode og kilder, til etikk og problemstilling. I tillegg er “gjennomsiktighet” viktig i vurderingen av prosjektene.

Dette er ofte nytt for elevene og det kan virke litt merkelig at de skal redegjøre for alt de gjør som er «feil» og som kunne vært gjort bedre, men akkurat dette er et av de mest essensielle poengene for vitenskapelig praksis. Man skal kunne kikke hverandre i kortene. Om man redegjør skikkelig for alt som ikke er blitt helt som man skulle ønske, styrker det troverdigheten til undersøkelsen, heller enn å svekke den.

Sitter igjen med mye læring

Han kan også fortelle at mange av elevene sitter igjen med mye etter deltakelsen i Holbergprisen i skolen, særlig de som går videre på høyere utdanning. 

Inntrykket mitt er at mange elever har stort utbytte av deltakelsen. For eksempel lærer de seg selvfølgelig ganske mye om akademisk skriving og vitenskapelig metode. Veldig nyttig for de som skal studere videre, men også en god innsikt for alle fordi dette er så fremtredende i offentlige diskusjoner og tenkemåter at de garantert kommer til å støte på i deres senere liv.

I tillegg forteller han om øyeblikk som kan minne om de han selv har når han forsker.

Det beste med å være forskerkontakt var da elevene fikk «blod på tann» og selv forstod at de kunne forfølge spørsmålet de hadde valgt og faktisk finne ut noe nytt eller skaffe seg en dypere innsikt. Det er veldig likt de beste stundene jeg selv har i forskningen min.

Ha troen på egne spørsmål!

Jørns beste tips til elever som skal forske er å ha selvtillit på at spørsmålene en stiller kan være gode. 

Det er ingenting som tilsier at ikke elever kan stille like gode, eller bedre, spørsmål enn en professor. Bruk likevel godt med tid, innsats og ta imot hjelp for å få forvandlet dette til et forskningsspørsmål som det faktisk går an å svare på! Det kan virke kjedelig med en gang, men det kommer til å betale seg mange ganger i løpet av prosessen.

Vinnerne av Holbergprisen i skolen 2021 vil kunngjøres den 12. mai kl. 10.00 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, som vil lese opp fagjuryens uttalelse om vinnerrapportene. Se kunngjøringsarrangementet her.