Årets finalister til Holbergprisen i skolen er klare

08.05.2017

Over 450 elever fra 12 skoler deltok i årets Holbergprisen i skolen. Fagjuryen har nå funnet frem til tre finalister. Vi gratulerer Dahlske videregående, Elvebakken videregående og Vestby videregående!

Fagjuryen møttes 8. mai og kom frem til følgende finalister (i alfabetisk rekkefølge):
 
•  Dahlske videregående skole "Prestasjonskulturens bakside- puggedop"
•  Elvebakken videregående skole "Norge og ressursenes forbannelse"
•  Vestby videregående skolen "Blir jeg studieforberedt?"
 
Vinnerprosjektene mottar pengepremier på henholdsvis 25.000 kr, 15.000 kr og 10.000 kr, og elevene får også invitasjon til å delta på den høytidelige overrekkelsen av Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Det blir også arrangert en egen fagdag for elevene onsdag 7. juni under Holberguken. Finalistene må vente til torsdag 8. juni før de får vite hvilken plass de kommer på i konkurransen. Kunngjøringen finner sted på Ludvig Holbergs gamle skole, Katedralskolen i Bergen, kl. 10.30. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Holbergprisvinner Onora O’Neill vil være til stede og stå for selve prisoverrekkelsen.

Lærerprisen 2017

Mottageren av lærerprisen på kr. 20.000 er Trond Waage fra Olsvikåsen videregående skole. Han mottar prisen for sin rapport om hvordan hans elever har jobbet med konkurransen. Mottageren av lærerprisen blir også invitert som gjest til Holberguken i Bergen.

Elevene viser stort samfunnsengasjement

Fagjuryen er imponert over hvor mange ulike og dagsaktuelle tema elevene har belyst. De har lest flotte oppgaver om alt fra kirkealterets plassering, bruk av setebelter i buss, kaffikultur, samisk i skolen, YouTubere og høyrepopulisme i Øst-Europa. Problemstillingene er ambisøse, og elevene er tøffe til å oppsøke relevante situasjoner for å innhente aktuell empiri. Deltakerne tør å prøve ut ulike metoder, noe juryen setter stor pris på.
Fagjuryen vil takke alle elevene og lærerne som har deltatt i årets konkurranse og berømme den store innsatsen som er lagt ned i prosjektene. Innsatsen er imponerende, og deltakerne viser stort samfunnsengasjement. Det er flott å se at enkelte av forskningsresultatene allerede har fått oppmerksomhet i sine lokalmiljø.
Lærerne skal ha en stor takk for sin innsats som veiledere og pådrivere gjennom prosjektperioden. I tillegg vil juryen rette en stor takk til forskerkontaktene. 
Juryen har hatt stor glede av å lese 34 flotte oppgaver. Juryen vil også rette oppmerksomheten mot alt det gode arbeidet som legges ned i de mange omfattende oppgavene, og er imponert over at så mange som 450 elever har forsket på tema knyttet til humaniora og samfunnsvitenskap. 

Fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen er satt sammen av fagpersoner fra norske universiteter og høgskoler. I tillegg er det alltid én lærerrepresentant i juryen.
Fagjuryen har i 2017 bestått av juryleder Øystein Sæbø, professor ved Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder; Jill Walker Rettberg, professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen; Mette Andersson, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo; samt Kari Ingebrigtsen, avdelingsleder for norsk og samfunnsfag ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø.