Årets forskarkontakter

09.02.2022

Forskarkontaktane har ei svært viktig rolle i å danne kontakt mellom den vidaregåande skulen og Universitets- og høgskulesektoren. Sekretariatet rekrutterer kvart år dyktige fagfolk fra heile Noreg som rettleiar elevane i konkurransen.

Forskarkontaktane blir rekruttert fra høgare lærestader i nærleiken av skulane over heile landet. Saman spenner dei svært breitt kva gjeld forskningsinteresser og institusjonstilhøyrigheit, som vert tilpassa tema og fag lærarane og elevane ved dei ulike skulane arbeider med. Skulen får besøk av forskarkontakten tre gonger og forskarkontaktane kan rettleie i ting som å utarbeide i god problemstilling, ta vurderingar kring metode eller gjere seg etiske regleksjonar for å nemne nokre sentrale døme. Under kan du sjå litt om årets forskarkontakter: 

Anniken Førde

Anniken Førde. Foto: UiT

 • Andøy videregående skole
 • Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, UiT
 • Stedlige transformasjonsprosesser, stedssensitiv planlegging, reiseliv, innovasjon, landskap, bærekraftig mangfold

Edvard Nergård Larsen

Edvard Nergård Larsen. Foto: UiO

 • Stabekk videregående skole
 • Postdoktor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
 • Sosial ulikhet, migrasjon og etnisk segregering, diskriminering, agent-basert modellering og eksperimentelle metoder

Zdenka Sokolickova

Zdenka Sokolickova. Foto: UiO

 • Longyearbyen skole
 • Gjesteforsker, Institutt for sosialantropologi, UiO
 • Globalisering og miljø, verdidynamikk og sosial transformasjon

Thomas Noven Eide

Thomas Noven Eide. Foto: UiB

 • Amalie Skram videregående skole
 • Stipendiat, Sosiologisk institutt, UiB
 • Samfunnsdidaktikk/ ferdigheter i skolen sitt samfunnsfag, utdanningsosisologi/ kunnskapssosiologi

Melissa Geelmuyden Andersen

Melissa Geelmuyden Andersen. Foto: UiB

 • Amalie Skram videregående skole
 • Stipendiat, Sosiologisk institutt, UiB
 • Familiesosiologi, kvalitative metoder, lærerutdanning, lektorutdanning, utdanningsosiologi

Agnes Fauske

Agnes Fauske. Foto: UiO

 • Nesbru videregående skole
 • Stipendiat, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
 • Familiesosiologi, arv og miljø, demografi, kjønn og likestilling, kvantitative metoder

Peter Egge Langsæther

Peter Egge Langsæther. Foto: UiO

 • Nesbru videregående skole
 • Postdoktor, Institutt for statsvitenskap, UiO
 • Politisk atferd og velgeratferd/ valgforskning, blant annet knyttet til klasseidentitet, klima- og miljøholdninger eller velferdskutt. Partifamilier i Europa

Sabina Tica

Sabina Tica. Foto: UiO

 • Mailand videregående skole
 • Stipendiat, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
 • Kulturell og politisk deltagelse, sosial ulikhet, rasisme og diskriminering, klasseteori, kvalitative metoder

Ronald Mayora Synnes

Ronald Mayora Synnes. Foto: UiA

 • Vennesla videregående skole
 • Førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, UiA
 • Samfunnsvitenskap, sosialt arbeid, sosiologi

Nils Martinius Justvik

Nils Martinius Justvik. Foto: UiA

 • Vennesla videregående skole
 • Førsteamanuensis, Institutt for religion, filosofi og historie, UiA
 • Historie, humaniora, kulturhistorie, moderne historie og samtidshistorie

Anne Tjønndal

Anne Tjønndal. Foto: Nord Universitet

 • Bodin videregående skole
 • Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet
 • Idrettsvitenskap innovasjon, sosial inkludering, sosial ulikhet, treningsledelse, forskningsformidling

Miriam Ladstein

Miriam Ladstein, UiB

 • Olsvikåsen videregående skole
 • Stipendiat, Institutt for sosialantropologi, UiB
 • Aktivisme, barne- og ungdomsforskning, klimaendringer, kulturarv

Yuri Kasahara

Yuri Kasahara. Foto: OsloMet

 • Frogn videregående skole
 • Forsker II, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet
 • Internasjonale studier og migrasjon, hatefulle ytringer

Tom Bratrud

Tom Bratrud. Foto: UiO

 • Frogn videregående skole
 • Postdoktor, Sosialantropologisk institutt, UiO
 • Sosial organisasjon, verdensbilder, religion, verdier, moralitet, kontinuitet og endring, bygd og by

Håvard Aaslund

Håvard Aaslund. Foto: OsloMet

 • Elvebakken videregående skole
 • Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsvitenskap, OsloMet
 • Sosiale bevegelser, bostedsløshet, samfunnsarbeid,boligsosialt arbeid, kritisk pedagogikk, aksjonsforskning, egenorganisering, medvirkning og veiledning

Marte Fanneløb Giskeødegård

Marte Fanneløb Giskeødegård. Foto: NTNU Ålesund

 • Ålesund videregående skole
 • Førsteamanuensis, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, NTNU Ålesund
 • Teori og metode, maritim organisasjon og ledelse, kulturforståelse og kommunikasjon

Marte Handal

Marte Handal. Foto: UiS

 • St. Olav videregående skole
 • Stipendiat i lesevitenskap, UiS
 • Lesing, digitalisering, kjønn og seksualitet

Ida Holth Mathiesen

Ida Holth Mathiesen. Foto: UiS

 • St. Olav videregående skole
 • Stipendiat, Institutt for sosialfag, UiS
 • Skolevalg, veiledning, nettverk, mangfold, innovasjon

Rannveig Grøm Sæle

Rannveig Grøm Sæle. Foto: UiT

 • Hammerfest videregående skole
 • Førsteamanuensis, Institutt for psykologi, UiT
 • Frafall fra utdanning, studenters læring, undervisningsmetoder, systematisk kunnskapsoppsummering og metaanalyse

Marianne Synnes Emblemsvåg

Marianne Synnes Emblemsvåg. Foto: NTNU Ålesund

 • Spjelkavik videregående skule
 • Førsteamanuensis, Institutt for helsevitenskap, NTNU Ålesund
 • Kjernekraft, innovasjon, skolearbeid, personvern, vindkraft

Kari Aslaug Hasle

Kari Aslaug Hasle. Foto: Høgskulen i Volda

 • Sykkylven vidaregåande skule
 • Høgskulelektor, Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag, Høgskulen i Volda
 • Lokalhistorie, digitale forteljingar, byggeskikk, lærarutdanning

Kjærsti Thorsteinsen

Kjærsti Thorsteinsen. Foto: UiT

 • Kongsbakken videregående skole
 • Førsteamanuensis, Institutt for psykologi, UiT
 • Livskvalitet og menneskelig utvikling i frivillige organisasjoner

Ketil Eide

Ketil Eide. Foto: USN

 • Thor Heyerdahl videregående skole
 • Professor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Barndom og migrasjon, sosialt arbeid i et minoritetsperspektiv

Rose Elizabeth Boyle

Rose Elizabeth Boyle. Foto: UiO

 • Drammen videregående skole
 • Stipendiat, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO
 • Ruslidelser i kriminalomsorgen, interkulturelle studier

Tor Gaute Syrstad

Tor Gaute Syrstad. Foto: UiO

 • Drammen videregående skole
 • Stipendiat, Institutt for statsvitenskap, UiO
 • Politisk psykologi, følelser i politikk, valgforskning, norsk og skandinavisk politikk

Benjamin Yazdan

Benjamin Yazdan. Foto: UiO

 • Vestby videregående skole
 • Stipendiat, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO
 • Litteratur og natur, lyrikk og litterære kortprosaformer, kritisk teori, erindring og historiefilosofi, barndom i litteraturen