Årets forskerkontakter er klare

02.12.2020

En viktig av del Holbergprisen i skolen er kontakten mellom elever og forskere. Alle skolene som deltar får tildelt forskerkontakt. Forskerkontakten veileder klassene, gjennom tre besøk, i alt fra forskningsspørsmål og valg av problemstilling til bruk av metode og teori.

Forskerkontaktene kommer fra relevante fagmiljøer over hele landet, og forsker på alt fra sosial ulikhet og demokrati til e-sport og sosiale media. Hver skole får tildelt en forskerkontakt fra en nærinstitusjon, og i løpet av arbeidet med skoleprosjektet får elevene besøk tre ganger. 

Her er forskerne som skal veilede årets elever: 

Ole Thomassen Hjortland Bilde av forskerkontakt Ole Hjortland.

 • Veileder Amalie Skram vgs. i fagene historie og filosofi
 • Førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved UiB
 • Forskningsinteresser: Epistemologi, logikk, språkfilosofi, rasjonalitet

 

Joakim Johansen ØstbyBilde av forskerkontakt Joakim Johansen Østby

 • Veileder Bjertnes vgs. i fagene samfunnsgeografi og kommunikasjon og kultur
 • Førstelektor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO 
 • Forskningsinteresser: Dataspill, populærkultur, kjønn og seksualitet, tekstanalyse, mediestestikk og kulturteori 

 

Maren AaseBilde av forskerkontakt Maren Aase

 • Veileder Blindern vgs. i fagene sosiologi og sosialantropologi
 • Doktorgradsstipendiat ved Senter for utvikling og miljø (SUM) ved UiO
 • Forskningsinteresser: Fattigdom og ulikhet, katastrofer og sårbarhet, sult og feilernæring, utvikling og menneskerettigheter, demokrati og samfunnsinnsats

 

Kristin Gregers EriksenBilde av forskerkontakt Kristin Gregers Eriksen

 • Veileder Drammen vgs. i fagene sosiologi og sosialantropologi
 • Stipendiat i samfunnsfagdidaktikk ved USN
 • Forskningsinteresser: Medborgerskap, demokrati, urfolk (samer) og bærekraftig utvikling i skolen

 

Audun ToftBilde av forskerkontakt Audun Toft

 • Veileder Drammen vgs. i fagene sosiologi og sosialantropologi
 • Førsteamanuensis ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ved USN 
 • Forskningsinteresser: Religion i mediene, mediebruk i religionsundervisning, religionsdidaktikk og flerkultur/ mangfold

 

Håvard AaslundBilde av forskerkontakt Håvard Aaslund

 • Veileder Eidsvoll vgs. i fagene historie og programfag innen språk og samfunn
 • Doktorgradsstipendiat ved Institutt for sosialfag ved OsloMet
 • Forskningsinteresser: Sosialt arbeid og sosialpolitikk

 

Ingmar MelandBilde av forskerkontakt Ingmar Mæland

 • Veileder Gjøvik vgs. i fagene norsk og samfunnskunnskap
 • Førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU Gjøvik
 • Forskningsinteresser: Filosofi, retorikk, fenomenologi, estetikk, eksistensfilosofi, kulturfilosofi

 

Rikke G. GjærumBilde av forskerkontakt Rikke G. Gjærum

 • Veileder Heggen vgs. i fagene sosiologi og sosialantropologi
 • Professor ved Institutt for vernepleie ved UiT
 • Forskningsinteresser: Estetiske fag i utdanning, funksjonshemming, marginalisering, innovasjon i forskningsmetodikk, utenforskap, anvendt teater, kunst og politikk, estetikkfilosofi, og emansipatorisk kunst

 

Zdenka Sokolíčková Bilde av forskerkontakt Zdenka Sokolickova

 • Veileder Longyearbyen skole, i fagene norsk og sosiologi og sosialantropologi
 • Gjesteforsker ved UiO
 • Forskningsinteresser: Miljømessige konsekvenser av globalisering, verdidynamikk og identitetsforandring

 

Eli MelbyBilde av forskerkontakt Eli Melby

 • Veileder Olsvikåsen vgs. i fagene sosiologi og sosialantropologi og sosialkunnskap
 • Stipendiat ved Sosiologisk institutt ved UiB 
 • Forskningsinteresser: Identitet, kvalitativ forskningsmetode, likestilling, politisk deltagelse, sosiale bevegelser

 

Ruth HemstadBilde av forskerkontakt Ruth Hemstad

 • Veileder Oslo by steinerskole i faget historie
 • Førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO
 • Forskningsinteresser: Norsk og nordisk historie 1800-1920, offentlighet, ytringsfrihet, sivilsamfunn, nasjonalisme, skandinavisme, nordisk samarbeid og bok- og mediehistorie

 

Sabina TicaBilde av forskerkontakt Sabina Tica

 • Veileder Sandvika vgs. i fagene sosiologi og sosialantropologi
 • Stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO
 • Forskningsinteresser: Kulturell og politisk deltagelse, sosial ulikhet, rasisime og diskriminering, klasseteori og kvalitative metoder

 

Solveig BøeBilde av forskerkontakt Solveig Bøe

 • Veileder Trondheim katedralskole i fagene norsk og religion og etikk
 • Professor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU
 • Forskningsinteresser: Metafysikk, estetikk, kunstfilosofi og filosofihistorie

 

Ronald M. SynnesBilde av forskerkontakt Ronald M. Synnes

 • Veileder Vennesla vgs. i fagene sosiologi og sosialantropologi
 • Postdoktor ved Institutt for sosiologi og sosialantropologi ved UiA
 • Forskningsinteresser: Samfunnsvitenskap, sosialt arbeid, sosiologi, religiøse minoriteter og religiøst mangfold

 

Janicke S. KaasaBilde av forskerkontakt Janicke S. Kaasa

 • Veileder Vestby vgs. i fagene norsk, historie og religion
 • Postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved UiO
 • Forskningsinteresser: bokhistorie, litteratursosiologi, tidlig barnelitteratur, periodisk litteratur, reiselitteratur, litteratur og nasjonal identitet, arktisk litteratur, Canada

 

Lars GjelstadBilde av forskerkontakt Lars Gjelstad

 • Veileder Voss gymnas i fagene sosialkunnskap og sosiologi og sosianaltropologi
 • Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnskunnskap ved HVL
 • Forskningsinteresser: Ungdomskultur og utdanning, yrkesvalg, kultur og kunnskap

 

Rune AndersenBilde av forskerkontakt Rune Andersen

 • Veileder Vågsbygd vgs. i norsk
 • Førstelektor ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved UiA
 • Forskningsinteresser: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, pedagogiske fag, teknologi

 

Alissa VikBilde av forskerkontakt Alissa Vik

 • Veileder Mosjøen vgs i faget kommunikasjon og kultur
 • Førstelektor ved Institutt for språk og litteratur, NTNU
 • Forskningsinteresser: Språk, spansk/ latin-amerikansk kulturkunnskap, musikk og identitet, ungdomskultur i Latin-Amerika

 

Jonas Fossli GjersøBilde av forskerkontakt Jonas Gjersø

 • Veileder Norges Realfagsgymnas i norsk og historie
 • Postdoktor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO
 • Forskningsinteresser: Imperiehistorie, internasjonal historie, økonomisk historie

 

Anja Maria Steinsland AriansenBilde av forskerkontakt Anja Maria Steinsland Ariansen

 • Veileder Olsvikåsen vgs. i fagene sosiologi og sosialantropologi og sosialkunnskap
 • Postdoktor ved Sosiologisk institutt, UiB
 • Forskningsinteresser: Biososiologi, forskningsetikk, sosial ulikhet i helse, registerforskning, kjønns- og klasseforskjeller i sykefravær

 

Simon Roland BirkvadBilde av forskerkontakt Simon Rolland Birkvad

 • Veileder Dønski vgs. i fagene psykologi 2 og samfunnskunnskap
 • Stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
 • Forskningsinteresser: Migrasjon, innvandringskontroll og statsborgerskap

 

Marte Fanneløb GiskeødegårdBilde av forskerkontakt Marte Fanneløb Giskeødegård

 • Veileder Spjelkavik vgs i sosiologi og sosialantropologi
 • Førsteamanuensis ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, NTNU Ålesund
 • Forskningsinteresser: Globalisering av arbeidslivet, standardisering, og hvordan organisasjoner tilpasser seg ulike nasjonale og kulturelle kontekster.