Årets Holbergprisen i skolen-finalister er klare.

08.05.2018

Det er Troms, Oslo og Akershus som er representert i finalen til årets skolepris, med tre aktuelle, men høyst ulike temaer. Rundt 500 elever fra 12 skoler deltok i årets konkurranse.

I dag kunngjøres de årets tre finalistene i Holbergprisen i skolens forskningskonkurranse. De tre finalistene er (i alfabetisk rekkefølge):

De tre finalistprosjektene har vært gjennomført i fagene samfunnsgeografi, kultur og kommunikasjon, norsk og samfunnsfag.

Varierte temaer

Prosjektet "Diskriminering i arbeidslivet" tar for seg en svært aktuelle problemstilling: Hvorvidt personer med minoritetsbakgrunn de samme mulighetene som andre i arbeidslivet.

"Regjeringskvartalet - åpent og inviterende eller lukket og ekskluderende?" tar utgangspunkt i Jens Stoltenbergs utsagn etter 22. juli om mer åpenhet og mer demokrati og spør om dette gjenspeiles i samfunnsdiskursen og i den estetiske profilen i vinnerforslaget til et nytt regjeringskvartal.

Det tredje prosjektet, "Norsk holder 'basically' på å dø ut" tar for seg ungdommers økende bruk av engelske ord og uttrykk i hverdagsspråket. Her analyserer elevene hvordan språkferdigheter på norsk og engelsk varierer med medievaner, kjønn og studieretning.

Ludvig Holbergs skole

Onsdag 6. juni kl. 10.00. kunngjør forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø hvem som får 1., 2. og 3. pris, på henholdsvis kr. 30.000, 20.000 og 10.000. Seremonien finner sted på Bergen Katedralskole, Ludvig Holbergs gamle skole. Finalistene vil motta sine priser og diplomer av årets holbergprisvinner Cass Sunstein.

Forskningsglød i skolene

«Elevene har i år tatt for seg samfunnsrelevante og engasjerende problemstillinger,» sier juryleder Mette Andersson. «Fagjuryen er imponert over den store formidlingsgleden og forskningsiveren blant deltakerne. De har lest spennende oppgaver om alt fra seksualisering av lærere og betydningen av #metoo-kampanjen til sikkerhetspolitikk og ungdomskriminalitet.»

Andersson forteller at elevene har satt seg godt inn i forskningsmetode. «Flere oppgaver har interessante etiske refleksjoner om utvalg og spørsmålsstilling,» sier hun. «Spørsmålene som reises, viser tydelig verdien av samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning, og fagjuryen berømmer skolenes innsats i å fremme dette.»

Årets lærerpris

Holbergprisen i skolen deler hvert år også ut en lærerpris på 20.000 kroner basert på rapporter fra deltakende lærere om hvordan klassen har jobbet med forskningsprosjektene.

Prisen er ment som en anerkjennelse av den viktige rollen læreren har som faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elevene. «I år kom det inn en rekke gode lærerrapporter, som reflekterte over betydningen av kritisk tenkning og faglig fordypning,» sier Andersson.

Årets lærerpris går til Kirsti Anita Røsand ved Fagerlia videregående skole i Ålesund. Hun mottar prisen for sin rapport "Learning by Doing" -- om hvordan hennes elever har jobbet med konkurransen. 

Fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen er satt sammen av fagpersoner fra norske universiteter og høgskoler. I tillegg er det alltid én lærerrepresentant i juryen.

Fagjuryen har i 2018 bestått av juryleder Mette Andersson, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet Oslo; Jill Walker Rettberg, professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen; Ketil Zachariassen, førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Universitetet i Tromsø -Norges arktiske universitet; samt Kari Ingebrigtsen, avdelingsleder for norsk og samfunnsfag ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø.