Årets oppgåver er inne

20.04.2020

Covid-19 pandemien har skapt store utfordringar både for den enkelte, og for samfunnet i sin heilskap. Pandemien råka midt i innleveringsperioden for Holbergprisen i skolen, og vil også påverke aktiviteten framover.

Til tross for dei ekstraordinære omstendene grunna koronaepidemien, har årets deltakande elevar og lærarar gjort ein stor innsats og levert prosjekta sine. Dette har gitt utfordringar mellom anna knytt til det å få gjort intervju og observasjonar. Det har også gjort samarbeidet i gruppene vanskelegare då det for mange er ei uvant situasjon å samarbeide over nett. Likevel imponerer nivået i rapportane som alltid, og i år har tema variert frå forsking på klima, til forsking på terror og høgreekstremisme, og på psykisk helse og kulturforskjellar

For sekretariatet er det alltid spennande å sjå oppgåvene kome inn frå skulane vi besøkte i desember og januar. Etter prosjektperioden har kvar skule ein eigen prosess der dei i fellesskap kjem fram til kva for tre oppgåver som skal sendast inn til Holbergprisen i skolen sin jury . Totalt 55 elevrapportar er sendt inn til juryen, og i dei komande vekene er det juryen som avgjer kva for 3 oppgåver som blir finalistar. Vanlegvis ville dette blitt avgjort på eit jurymøte i Bergen, men grunna smittevernstiltaka vil dette møtet i år bli gjort digitalt. Juryen anerkjenner at årets elevar har møtt ein ekstra utfordrande situasjon i år, men vil også i år som i tidlegare år sjå etter nyskjerrigheit, originalitet og erfaringsbasert kunnskap i elevrapportane. Les gjerne intervju med juryleiar Stine Helena Bang Svendsen om hennar forsking og kva ho ser etter i elevrapportane.

Også den tradisjonelle Holbergveka vert i år avlyst. Det betyr at den tradisjonelle feiringa av skuleprisfinalistane ikkje kan skje på same måte som tidlegare år. Mellom anna betyr dette at den tradisjonelle seremonien der kunnskapsministeren annonserer årets 1., 2., og 3., pris på Bergen katedralskule, utgår. Det leggast difor opp til eit digitalt arrangement i etterkant av jurymøtet der årets 1., 2., og 3., pris annonserast. Det planleggast også arrangement til hausten der elevfinalistane vil bli hedra i Bergen.

Skule Tittel på rapport Elevar
Bergen katedralskole Ytringsfrihet i nød? Et kvalitativt forskningsprosjekt om lesernes oppfatning av alternative medier Kristiane Ingeborgdatter Reigstad, Jørgen Galdal, Marie Neshavn Høie
Bergen katedralskole Kulturmøte Said Mohammed Darwesh
Bergen katedralskole Fra fengsel til frihet
 
Elisa Stadheim Fjeldstad, Knut Skjelvan Opheim, Synne Pedersen Drægni
Drammen videregående skole "Sånn snakker vi her". Hvordan ungdom bruker språket for å vise sin identitet. Gunilla Audiot Midtsundstad
Drammen videregående skole Tanker og meninger om likestilling blant gutter på Drammen Videregående skole Ezra Mae Saropdas, Paulina Pater, Rfqa Ayman
Drammen videregående skole "En bil kan ikke kjøre med ett hjul - alle må bidra" Ella Bakken Mohn, Guro Austad, Silje Tangen Kinserdal og Solveig Normal Ekrehagen.
Drømtorp videregående skole Hva tenker elever på Drømtorp VGS om nakenbilder?
 
Kristoffer Utne, Isabel Veland, Daniela Lozano og Gustav Svartsund
Drømtorp videregående skole Konsekvens av ære i det norsk-somaliske samfunnet Lasse Gulheim, Hans- Christian Horne, Pia Johanne Garsrud og Hafsah Hayat
Drømtorp videregående skole Holdninger til eksogami blant den yngre generasjon Tuva Dreierstad Johannesen
Rosa Viktoria  Fagereng Straumsnes
Elvebakken videregående skole Ikke kun mellom linjene Elisa Bakken, Thelma Sundby, Live Tveit
Elvebakken videregående skole Hvem tar kampen? Agnes Nordvik og Andrea Dahlin Larsen
Elvebakken videregående skole Fra litteratur til kultur Thale Froyn Øyrås, Tias Ødegård-Olsen
Fagerlia videregående skole President Thunberg Elisa Myrene Holvik
Fagerlia videregående skole Trivsel og læringsmiljø i store og små skoleklasser Sigve Nydal, Guro Solli Grønningsæter og Stian Sørland
Firda vidaregåande skule Hybelbuarar på bygda Frida Leknes og Ronja Årskaug Vallestad
Kongsbakken videregående skole Feminisme i skolen
 
Hårek Folkenborg, Frikk Moen Johnsen, Ellinor Nyborg og Sara Charlotte Roland Persson
Kongsbakken videregående skole Norske mediers forhold til selvmord Linnea B. Nyan, Marcus B. Moe
Kongsbakken videregående skole Fallet av nyhetene Yalda Anatolie Bahadori og Åse Herder-Augestad
Kongshavn videregående skole Hvordan opplever elevene på Kongshavn vgs religion?  Dominika Dobek , Andrea Borzas, Elina Kuresjevna Gajtova
Kongshavn videregående skole Jeg har en identitet, men jeg forstår begge kulturene. Najma Mohamud Hassan, Saba Ghafoor, Aliza Atiq Ahmed, Ayomide Naomi Emila
Kongshavn videregående skole Hjelpeapparatet og gutters psykiske helse i Oslo Shirin Lopez, Selma Myhrvold, Mohammed Abdi Ali, Emelinn Gramstad
Lillestrøm videregående skole Svartedauden - samspill mellom adelen og bønder Mille Sandum, Hannah Goddokken Bævre og Sofie Thorvik
Lillestrøm videregående skole 1700 - tallets matinfluensere Taran Henriksen Tøften og Cecilie Holte
Lillestrøm videregående skole Imot loven, men ikke dømt etter loven: Hvorfor ble ikke seksuelle forhold mellom likekjønnede dømt etter loven? Anna Correll Myhre, Harsha Kubendraraj og Maram Saleh
Longyearbyen skole Fordeler og utfordringer for utenlandske ungdommer i Longyearbyen Laila-Rheanna Vidmar, Rattikan Khuakkhiao og Varisa Phothisat
Longyearbyen skole Longyearbyen, et sorteringssamfunn Marte Nilssen Alexandersen og Liv-Anna Ringheim
Longyearbyen skole Pensjonist i Arktis Chawapon Philuek og Haakon Løvli
Malakoff videregående skole  Eldre på sosiale medier: En kvalitativ studie av eldres forhold til inkludering og ekskludering på sosiale medier Kaia Rytter Tveiten, Helene Haug, Louise Hustuft Otterstad
Malakoff videregående skole  Hvordan fungerer tilbudet for rusmisbrukere i vårt nærmiljø? Nora Eline Bergum, Emma Huse Janitz
Malakoff videregående skole  Hvordan oppleves overgangen til alderdom og det å bo på eldrehjem? Asma Mohamud Jimale, Henriette Bakke og Ann Iren Kvam
Nadderud videregående skole Our Pride in being Multilingual Noah Abdulghani, Mahsa Akhtari, Mehrnoosh Akhtari, Bita Azizi, Khaled Moauia Bakkour, Henok Kahsay Gebremaryam, Henok Gebremedhn Ghebre, Maaz Hamid Idris, Lee Liam Guioguio Jakobsen, Wael Kattan, Kristoff Laptas, Naimo Ahmed Mohamed, Najmo Ahmed Mohamed, Cristian Sion, Abiel Kidane Teklehaimanot, Lwam Mengsteab Tesfamichael, Ahmad Nedal Ziwaneh
Nordahl Grieg videregående skole Fra straff til belønning  Hvordan begrunner lærere metoder de bruker for å oppnå disiplin i klassen sin? Martine Heggernes, Maren Katinka Mongstad Myrmel, Lise Smørdal
Nordahl Grieg videregående skole Kjønn i utdanningsvalg:  Hva er årsakene til at gutter velger en helserelatert linje på videregående  skole? Caroline Hanøy Alisøy, Silje Hjelmeland Brakstad, Kine Marie Nygård
Nordahl Grieg videregående skole Fra elev til ansvarlig samfunnsborger - En studie om elevmedvirkning i skolen Ida Gloppen Kristiansen, Alexandra Stensaker
Oppdal videregående skole Utvandring fra Oppdal i perioden 1865 til 1910 Sigrid Bjørgen og Meliha Nøstberg Atalay
Oppdal videregående skole Hva heter barnet?  Jenny Bjørgen Røstad
Oppdal videregående skole Paradens rute mellom by og bygd Tor Harald Bjerke
Oslo handelsgymnasium Skolevalg og identitet Gabrielle Christensen og Fredrikke Foss
Oslo handelsgymnasium Tre uker er blitt til tre år: En studie av hvordan russebuss påvirker utenforskap og skolevalg Fanny Engebråten og Henriette Bostad
Oslo handelsgymnasium Cannabis og unge i dag. En kvalitativ fokusundersøkelse på cannabisholdninger på Oslo Vest. Axel Kleiven, Anine Ryder
St. Olavs videregående skole Seksualitet i religioner

Obs: Desse elevane har leia prosjektet, heile klassen har bidrege.

Phillip Park Sem, Kristian Fjalestad Pedersen, Ommund Mellemstrand, Cecilie Holmen, Ingeborg Eikenes, Leiv Richard Bystøl-Hill. 

St. Olavs videregående skole Doktor Media Emma Francke Husebø, Nathalie Harbo Martinsen, Synne Natvik-Berge
St. Olavs videregående skole Et kjønnsdelt skolesystem: om ungdommers valg av utdanningsprogram i videregående skole Andrea Carina Farray Heggheim-Bulteau
Thor Heyerdal videregående skole Kan et navn definere deg som person? Eline Hellen Johannessen, Tiril Jørgensen, Frida Røstum Sølyst
Thor Heyerdal videregående skole Etnisk diskriminering i norsk næringsliv Astri Backe Monsen, Filip Andre Hansen, Jakob Nordang
Thor Heyerdal videregående skole Makthierarkiet på THVS: En studie om fordommer på tvers av studieforberedende- og yrkeslinjer Anna Elizarova Jøntvedt, Selma Maric, Peder Thomassen
Vestby videregående skole Lånord som kommer, slang som går Ethan Dias
Vestby videregående skole Litteratur som tidsmaskin Simen Treider Smestad
Vestby videregående skole Hvem tror vi at vi er? Helene Randem Lunde
Voss gymnas Sikker på at du bør ete det der? Sigrid Bidne Horvei
Voss gymnas Omgitt av idiotar?  - ein studie om dei sosiale konsekvensane ved å ytre upopulære meiningar Hilde Vik, Marte Kristoffersen
Voss gymnas Film: tidsfordriv eller effektiv læring? Thea Shan Hesthamar Raunsgard, Emilia Stamnes Villanger, Tiril Opheim Veka
Vågsbygd videregående skole E-sport – for både gutter og jenter? Dara Obaid, Ezizgol Rezai
Vågsbygd videregående skole E-sport: Sosialt liv i en virtuell verden Angel Abigail Nziza, Kareen Shay Alon
Vågsbygd videregående skole E-sport og morgendagens arbeidsliv Ann-Marie Aeronuwy Françoise Revillard, Mari Henrikke Haga, Elise Linnea Johnson