Årets skoler er klare

05.10.2021

Fagjuryen har nå vurdert årets søkerskoler, og avgjort hvilke 20 skoler som får delta i Holbergprisen i skolen 2021/ 2022.

Rett i underkant av 1000 elever får i år prøve seg på forskning i Holbergprisen i skolen. Det er lærerne som har sendt inn søknadene på vegne av klassene/skolene, og juryen har vurdert de innsendte søknadene ut fra kriterier som geografisk spredning, motivasjon for – og plan for – prosjektet, og balanse mellom nye og gamle deltagere. Juryleder Stine Helena Bang Svendsen uttaler at: «Det er tydelig at skolene legger en stor innsats i søknadene, og det planlegges mange spennende prosjekter»

De 20 skolene er spredt utover hele landet, med skoler både i de sentrale byområdene og i distriktene. «Vi er svært glade for at det er så mange deltagere fra Nord-Norge i år, og det er fint at flere nye skoler har valgt å søke for første gang», sier juryleder Bang Svendsen. Det er svært viktig for Holbergprisen i skolen med skoler og elever fra hele landet, da et viktig mål for prisen er å bringe forskning innenfor humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag ut til klasserom over hele landet, og å bidra til tid og rom for faglig fordypning og utforskerglede. 

I løpet av året skal elevene forske selvvalgte tema, og konkurrere om første-, andre-, og tredjepris i Holbergprisen i skolen og pengepremiene på 30 000, 20 000, og 10 000 kr. De deltagende lærerne kan også bli valgt ut til årets lærerprisvinner gjennom lærerrapporten de skriver basert på sine erfaringer i deltagelsen. 

Årets 20 deltagerskoler: 

 • Vennesla videregående skole

 • Sykkylven videregående skole

 • Fagerlia-Ålesund videregående skole

 • Spjelkavik videregående skole

 • Andøy videregående skole

 • Bodin videregående skole

 • Elvebakken videregående skole 

 • St. Olav videregående skole

 • Longyearbyen skole

 • Kongsbakken videregående skole

 • Hammerfest videregående skole

 • Amalie Skram videregående skole

 • Olsvikåsen videregående skole

 • Frogn videregående skole

 • Drammen videregående skole

 • Stabekk videregående skole

 • Mailand videregående skole

 • Vestby videregående skole

 • Nesbru videregående skole

 • Thor Heyerdahl videregående skole

Lærerseminar, og besøk fra sekretariatet og forskerkontakt

De deltagende lærerne blir invitert til det årlige lærerseminaret i Bergen 3-4. november. Årets lærerseminar setter fokus på forskning på nett og de utfordringene man kan møte der. Lærerseminaret har også en viktig rolle i å skape kontakt mellom nye og tidligere deltagere, samt mellom fagmiljøene i skolene over hele landet. Slik blir seminaret en viktig arena for erfaringsutveksling og ny inspirasjon til forskningsprosjektene skolene snart går i gang med.  

I november til januar besøker Holbergprisen i skolens sekretariat alle deltagerskolene, og presenterer konkurransen for elevene. Det blir også lagt opp til refleksjoner rundt hva som kjennetegner god forskning, hva juryen gjerne ser etter i et godt prosjekt, og gode tips og råd til elevenes forskningsprosess. Sekretariatet hører på elevenes ideer til prosjekter, og ønsker å hjelpe elevene med å ta prosjektene over fra idéfasen og over til et konkret forskningsprosjekt. 

Videre tildeles hver skole en forskerkontakt. Dette er en forsker ved en høyere utdanningsinstitusjon i nærheten av deltagerskolen, som hjelper og følger elevene opp med å utarbeide/ videreutvikle problemstillingene, hvilke hensyn som må tas med tanke på metode og/ eller etikk, og andre utfordringer elevene kan møte på underveis. Forskerkontakten besøker skolene tre ganger i løpet av prosjektperioden. 

Årets gang

Elever og lærere arbeider med prosjektet fram til 1.april 2022. Da skal hver skole sende inn tre prosjektrapporter til Holbergprisen i skolens fagjury. De tre skoleprisvinnerne – og lærerprisvinnerne – blir kunngjort i en egen digital kunngjøringsseremoni med representanter fra Holbergprisen, Kunnskapsdepartementet og fagjuryen. Disse blir så invitert til Bergen til den tradisjonelle Holberguken, for å hedres sammen med vinnerne av den internasjonale Holbergprisen og den nordiske Nils Klim-prisen.