Skoleprisvinneren:Tale Litleré Bjerknes

21.02.2017

Tale Litleré Bjerknes var blant elevene som vant Holbergprisen i skolen 2006, for “Ungdom og skolematvaner”. I dag er hun forsker ved Kavli-instituttet.

Intervju av Julia Beate Bådsvik, 2015.

Hva har du drevet med siden du vant Holbergprisen i skolen, og hva driver du med nå for tiden?

Etter videregående dro jeg til Trondheim og begynte på medisin-studiet, og holder nå på med siste semester. Jeg har gått forskerlinjen på medisin, så holder fortsatt på med forskning og planlegger å ta doktorgrad! Forskningsprosjektet mitt er på Kavli-instituttet ved NTNU, med Nobelprisvinnerene May-Britt og Edvard Moser som veiledere. Vi forsker på stedsans i hjernen, og hvordan enkelte celletyper danner en slags indre GPS. Mitt prosjekt handler om hvordan disse cellene, og systemet, utvikles. Da gjør vi forsøk med rottebabyer med implantert små sensorer i hjernen som kan registrere signaler fra hjerneceller mens rotten får utforske et definert miljø og spise sjokolade. Så kan vi ut fra det se hvordan hjenecellene registrerer hvor rotten er til en hver tid og hvordan dette endres etterhvert som rotten blir eldre og får mer navigasjons erfaring. Jeg synes hjerneforskning er et veldig spennende felt, og et felt jeg tror kommer til å være i rivende utvikling fremover.

Er du fortsatt interessert i fagfeltet du forsket på?

Vi forsket jo på skolematvaner, så til en viss grad ja. Ernæring og trivsel er jo viktig for folks helse, og i en skolehverdag spesielt viktig for at barn skal ha optimalt læringsmiljø..

Hvilke tanker har du rundt Holbergprisen i skolen og det å lære seg forskning i videregående skole?

Det var litt tilfeldig at vår klasse gjorde prosjektet, men jeg synes det var en veldig fin erfaring i ettertid. Å prøve, i liten skala, hvordan det er å gjennomføre forskningsprosjekt fra start til mål, fra å utforme en hypotese, til å samle inn og strukturere data og til slutt skrive det sammen på en ordentlig måte. Jeg lærte litt jeg kunne bruke videre, blant annet litt statistikk. Det var fin øving, og en fin opplevelse.

Hva synes du ville vært aktuelt eller spennende som tema for fremtidige prosjektoppgaver?

Slik jeg har forstått det er Holbergprisen i Skolen ment for å være en øving, en introduksjon til forskning. Jeg liker at man fritt kan velge noe man interesserer seg for, og har lyst til å forske på. Det tror jeg bidrar til nysgjerrighet og motivasjon rundt prosjektet!