Spennende elevforskning på gang!

04.04.2011

I desember og januar måned besøkte Holbergprisens sekretariat samtlige skoler som deltar i Holbergprisen i skolen dette skoleåret. Deriblant Vennesla videregåande skole og Lillestrøm videregåande skole.

Det var svært givende besøk. Det ga oss et innblikk i alt det gode engasjementet som er i norsk skole blant både elever og lærere. Midt oppi den travle skolehverdagen viser lærerne en imponerende evne til å ta elevene med på nye utfordringer, dette gjelder også deres deltagelse i Holbergprisen i skolen.

Elevene er godt i gang med forskningsprosjektene, og i år ser vi også et stort spenn i temavalg. Det er mye interessant elevene vil forske på, her er noen av temaene; ”Ungdom og sosialt avvik. Thick narratives fra fengselet.”, ”Oppfatninger av ulikhet blant skoleungdom. Opplevelser av klasse.”, ”Kven – Et omdiskutert begrep”, ”Kongekrabben – ressurs eller fiende” , ”Skuterkjøring i Vadsø”, ”Alkohol – Blir det drukket mest på landet eller i byene?”,”Studenter og matvaner”, ”Rockheim. Hva er det som appellerer til en skoleklasse ved interaktive museum?”, ”Ungdoms forhold til religion og åndelighet”, ”Psyksisk velvære; om det er sammenheng mellom søvn - kosthold og psykisk velvære”, ” Hvorfor har vampyrfiksjon blitt så populært de siste årene?”, ”Frimurerlosjen -Hva vet vi egentlig om frimureriet?”, ”Hvordan blir utvekslingselever mottatt i norske videregående skoler?”, ” Klær som språk.”, ” Adam Smiths liberalisme: kan den gi oss svar på fattigdomsspørsmålet?”, ”Hekser og hekseprosesser" og "Syn på alternativ medisin".

Besøk hos Lillestrøm VGS
Lillestrøm videregående skole er blant deltagerne i Holbergprisen i skolen 2011. Foto: Barbara Wendelbo.

I tillegg til at Holbergprisens sekretariat har besøkt skolene, så har også hver enkelt skole fått besøk og veiledning fra en forsker ved unviversitet eller høyskole i deres nærmiljø. Forskerne som besøker skolene har gitt elevene innføring i forskningsmetode, i tillegg til at de veileder elevene enkeltvis rundt tema og problemstillinger.

Tilbakemeldingane frå skolene har vært at de føler de blir tatt ordentlig på alvor når det kommer en forsker på besøk til dem som vet kva de holder på med. Forskerbesøket har også gitt både elevene og lærene inspirasjon i det videre arbeidet. Ikke minst at de har fått nyttige og konkrete tips med forskningsprosjektene. Skolene har innleveringsfrist for prosjektene 28. april, som de da sender inn til Holbergprisen i skolens fagjury. Det blir kunngjøring av de tre finalistene etter jurymøte 19. mai.

Vi ser fram til å følge skolene fremover, og det er med stor spenning vi venter på de ferdige forskningsrapportene frå elevene.