Tiden etter Holbergprisen

25.03.2019

Asgeir Barlaup tok andreplassen i Holbergprisen i skolen 2012 for "Digitalisering av skolen", sammen med to medelever. Nå studerer han internasjonal politikk ved Tufts University i Boston.

Asgeir Barlaup fra Langhaugen vgs. tok sammen med Sunniva Strømskog og Hilde Råen andreplassen i Holbergprisen i skolen i 2012 med forskningsrapporten “Digitalisering av skolen.” I rapporten så de blant annet nærmere på hvordan elevene ved Nordahl Grieg vgs. mestret overgangen analoge hjelpemidler til digitale hjelpemidler og undervisning. Elevene som deltar viser ofte til at deltakelse i skoleprosjektet er en god forberedelse til senere studium, og vi tok derfor en prat med Barlaup for å se hvilke refleksjoner han har gjort seg rundt egen deltakelse og tiden etterpå. 

Hva har du drevet med siden du vant Holbergprisen i skolen, og hva driver du med nå for tiden?  

For tiden studerer jeg internasjonal politikk ved Fletcher School, Tufts University i Boston. Jeg har tidligere vært praktikant i UD og jobbet i Direktoratet for Forvaltning og IKT. Etter VGS tok jeg en bachelorgrad i sammenliknende politikk ved Universitet i Bergen. 

  I løpet av deltagelsen i Holbergprisen i skolen, tilegnet du deg kunnskap eller lærte deg ferdigheter som du benytter deg av i dag?  

Ja, massevis. Det begynner å bli en stund siden jeg var med i konkurransen, men det var uten tvil svært lærerikt å bli kastet ut i et så omfattende prosjekt. Samfunnsvitenskapelig metode og evnen til å skrive godt er egenskaper som er ettertraktet i arbeidslivet. I tillegg opparbeider man seg jo en større arbeidskapasitet. Jeg husker at vi tilbrakte mange sene kvelder på Langhaugen for å bli ferdig med prosjektet i tide. 

Hva betydde deltagelse i Holbergprisen for deg?  

Det var en fin måte å bli eksponert for universitetsmiljøet i Bergen og for de internasjonale forskerne som deltok i programmet under finaleuken. Jeg husker det var en hektisk periode. Jeg tror man sitter igjen med en følelse av å bli tatt på alvor og at man belønnes for å yte litt ekstra. 

Opplevde du at deltagelse i prosjektet Holbergprisen i skolen var annerledes enn den vanlige skolehverdagen og gav andre muligheter, f.eks. med tanke på bruk av forskning som arbeidsmåte?

Vi jobbet med prosjektet over lengre tid, så det ble nok mer intensivt enn noe enkelt skolefag. Det gav oss også muligheter til å anvende kunnskapen vi lærte oss i klasserommet, f.eks. ved å designe et forskningsopplegg som vi benyttet for å hente inn dataene til prosjektet vårt. Sånn sett minner det jo kanskje litt om å skrive en bacheloroppgave. 

Har du gode tips til tema for elevene som skal skrive i år? 

Temaet må vel være noe elevene har et personlig forhold til og som de lett blir engasjert av - det er jo tross alt de som skal legge ned alt arbeidet. Samtidig tenker jeg at priskomiteen er på utkikk etter noe som er av betydning for samfunnet forøvrig. Et godt tema må nok ha litt av begge deler. Men det går jo også an å tenkte litt utenfor boksen. Jeg husker for eksempel at en av prisvinnerne det året jeg deltok analyserte personlige brev skrevet av hennes familie under den industrielle revolusjonen. Dette la grunnlaget for en veldig original oppgave.

I Holbergprisen i skolen ønsker vi at flere elever skal få muligheten til å fordype seg i forskning og faglige problemstillinger de selv er interesserte i. Fra 2018 er tallet på deltakerskoler økt til 20, og på den måten får flere elever muligheten. Det blir ny søknadsrunde høsten 2019 med frist 01.oktober 2019. Dersom du ønsker å gi elevene dine denne muligheten, kan du finne informasjon om søknad her.