Ungdom og Henrik Ibsen

12.01.2010

De fleste lærer om Ibsen på skolen, men er ungdom i dag særlig opptatt av Ibsen, og hvor mye vet de om ham? Det var spørsmålet de fire jentene fra Glemmen videregående skole i Fredrikstad ville finne svar på i anledning Ibsen-jubileet i 2006.

- En dag kom vi over en vitsetegning av en mann som skyter Ibsen, og da vi så den, tenkte vi at dette må vi forske på. Synes folk virkelig at Ibsen er så ille? forteller Camilla Brække som har utført arbeidet sammen med Madeleine Ulsness, Helena Krogtorp og Ulrikke Mathisen. Jentene hadde en del hypoteser ved starten av arbeidet. De trodde blant annet at få ungdommer interesserer seg for Ibsen, og at den labre interessen skyldes kjedelige undervisningsmetoder. For å teste hypotesene, laget de spørreskjema som de sendte til 300 elever ved ulike linjer ved Glemmen videregående skole, samt noen elever ved Fredrik II videregående skole.

Resultatene viser at alle har hørt om Ibsen, og de fleste har lært om ham på skolen. Likevel vet ungdommene overraskende lite om Ibsen og hans verk. Halvparten synes at det de lærte, ikke var spennende i det hele tatt, og de aller fleste er ikke interessert i å lære mer. Guttene er mindre interessert i å lære om Ibsen enn jentene. Undersøkelsen avslører betydelige kjønnsforskjeller på andre områder også, for eksempel har jentene bedre kunnskap enn guttene om hva Ibsen har skrevet, og flere jenter enn gutter mener at Ibsen er aktuell i dag. - Vi tror det er lurt å ta elevene med på en Ibsenforestilling. Vi gikk selv på teater med skolen, og vi dro på Ibsenmuseet og fikk se hvordan han levde. Det var da vi begynte å bli interessert i Henrik Ibsen, tipser Camilla om.

Forskningsprosjektet resulterte i et brev til kunnskapsminister Øystein Djupedal, hvor gruppen kom med forslag til hvordan undervisningen om Ibsen kan gjøres mer interessant.