Vel gjennomført lærerseminar

22.11.2018

Holbergprisen i skolen har gjennomført lærerseminar for de deltakende skolene, og benyttet muligheten til å spørre noen av deltakerne hva deres motivasjon for å delta er.

Hvert år arrangerer Holbergprisen i skolen lærerseminar for å forberede lærerne på hva som kan vente dem når de går i gang med prosjektet, og hvordan de kan gjøre deltakelsen til en best mulig opplevelse for elevene. I år fikk vi besøk av blant annet Lise Granlund, lektor ved Rosenvilde videregående skole med doktorgrad i sosiologi, Vidar Enebakk, sekretariatsleder ved Den nasjonale forskningetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora og Merete Morken Andersen, forfatter og førsteamanuensis i faglitterær skriving ved USN. Deltakerne fikk også mulighet til å diskutere og utveksle erfaringer. Det hele under trygg ledelse av Holbergprisen i skolens fagkonsulent Hans Jacob Ohldieck.

Under seminaret spurte vi noen av lærerne hva som gjorde at de valgte å melde elevene sine på skoleprosjektet. Et tilbakevendende svar var prosjektets mulighet for å forberede elevene på en eventuell senere studiehverdag. Bjørn Olsen fra St. Paul videregående skole i Bergen relaterte deltakelsen til sin egen opplevelse av å begynne å studere:

- Når jeg ser på oppgaver som er skrevet tidligere så ser jeg jo at det er et vanvittig høyt nivå, og jeg skulle så gjerne hatt dette selv da jeg gikk på videregående. Jeg gikk rett fra videregående til universitet, og var helt blank. Jeg hadde ikke de redskapene som mine elever nå kommer til å få.

Anette Bringsild, som er lærer ved Kongsberg videregående, kjenner seg nok igjen i Olsens opplevelse:

- Da jeg begynte å studere selv, tenkte jeg «hvorfor har ingen lært meg hvordan jeg skal gjøre dette her?». Jeg brukte de to-tre første årene på å skjønne hvordan jeg skulle skrive oppgavene. Det er kanskje det viktigste elevene kan ta med seg videre.

Mange av lærerne peker på hvordan opplegget kan rette oppmerksomheten i skolene mot samfunnsfag og humanistiske fag. Olsen trekker fram konkurranseaspektet ved prosjektet.

- Det å framheve humaniora-fagene er kjempeviktig, og det er viktig at man gjør det spennende. Jeg tror konkurranse er et element som hever interessen.

For Bringsild er Holbergprisen i skolen en måte å vise elevene at vitenskap kan være så mangt.

- Noe av grunnen til at vi meldte oss på er også at det er så mye fokus på realfag, på vår linje spesielt. Dette er en morsom måte å få klassen til å jobbe med samfunnsfag eller humaniora også.

Sekretariatet gleder seg til å følge lærerne videre i prosessen, og se resultatene av deres iherdige arbeid.