«Venteromskultur» er kåret til vinner av Holbergprisen i skolen

08.06.2016

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kunngjorde i dag William Thomas Middelthon, som har forsket på norsk venteromskultur, som vinneren av Holbergprisen i skolen.

Årets vinner av Holbergprisen i skolen ble William Thomas Middelthon ved Randaberg videregående skole for prosjektet: «Venteromskultur». Forskningsprosjektet handler om å se nærmere på norsk «Venteromskultur» som en sosial og kulturell situasjon. Venterommene William har gjort observasjoner og deltagende observasjoner på, ligger i Stavanger kommune –spredd over tre ulike bydeler der, og ett i sentrum.

Jeg opplever at Holbergprisen i skolen siden 2003 har inspirert og åpnet opp øynene for mange elever i videregående for hva det innebærer å gjennomføre et forskningsarbeide. Mitt håp er at Holbergprisen i skolen bidrar til at elever blir nysgjerrige på muligheten av å velge en forskerkarriere sa Røe Isaksen i sin tale under prisutdelingen.

Se oppgavene her: 

Andrepris og tredjepris til Fredrikstad og Stavanger

Holbergprisen i skolen er en årlig forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen, og over 400 elever deltar hvert år. Forskningstemaene pleier å reflektere både politiske spørsmål og unges nære virkelighet. Fredrik II videregående skole i Fredrikstad ved eleven Fridtjof Sandberg fikk andreprisen for prosjektet ”Hvordan forstår ungdom begrepet hverdagsintegrering, og hvilke tanker har de om eget bidrag til hverdagsintegrering?.” Tredjeprisen gikk til Luna Tønnessen og Marit Myklebust ved Stavanger katedralskole for prosjektet: Når litt surdeig gjennomsyrer hele deigen. –En studie av fellesskapet i Jehovas vitne.

Imponert jury

Årets vinner får mye ros i fagjuryens uttalelse:

«Førsteprisen går til et imponerende prosjekt som på mange måter utmerker seg i årets konkurranse. Eleven fokuserer på hvordan vi forholder oss til andre i en hverdagslig praksis, ved å observere hvordan mennesker oppfører seg på venterom, i tillegg til å gjennomføre en spørreundersøkelse blant de ventende! (...) Juryen vil spesielt berømme elevens evne til å observere detaljene i hva som skjer, analysere disse observasjonene, samt sette dette inn i en større teoretisk sammenheng».

Lærerpris for undervisningsopplegg til Randaberg

Hvert år deler Holbergprisen i skolen også ut en egen lærerpris for det beste innsendte pedagogiske undervisningsopplegget. Årets lærerpris gikk til Linda Romøren fra Randaberg videregående skole for lærerrapporten «Fra mythos til logos», om hvordan klassen hennes arbeidet med Holbergprisen i skolen-prosjektene.

«I rapporten beskriver hun med stort engasjement hvordan hun har arbeidet for å motivere elevene til innsats i arbeidet med Holbergprisen», skriver fagjuryen i sin uttalelse.