Vi har fått inn årets forskningsprosjekter!

24.04.2018

Er planleggingen av det nye Regjeringskvartalet i tråd med Jens Stoltenbergs visjon om «mer åpenhet, mer demokrati»? Hvordan kan man rehabilitere innsatte i Bergen fengsel på best mulig måte? Vil urbant landbruk prege hovedstaden i fremtiden? Dette og mye mer forsøker elevene ved våre deltakerskoler å finne ut av i årets Holbergprisen i skolen.

Artikkel av Helene Askeland Thuen

Holbergprisen i skolens elevdeltakere har jobbet iherdig helt siden høsten med å forske og rapportere etter høye standarder, og kan nå ta seg en velfortjent feiring etter å ha levert fra seg godt gjennomført arbeid.

Det er tett konkurranse om prisene, og hver skole har sendt sine tre beste prosjekter videre til fagjuryen for vurdering. Til sammen konkurrerer 99 elever fordelt på 31 prosjekt om de prestisjefylte første-, andre- og tredjeplassene. Prisene er på respektive 30 000, 20 000 og 10 000 kroner. Hilde Omdalsmoen Fidje er ansvarlig for Holbergprisen i skolen, og forteller at hun er begeistret for både bredden i temavalg og nivået på forskningen og rapportene.

- Det er tydelig av både lærere og elever har lagt ned mye arbeid og omtanke i prosessen. Vi ser at saker som står elevene nært også opptar dem når de skal forske, samtidig som de mestrer å løfte blikket utover. Forskningsobjektene er alt fra egne skolemiljø til områder utenfor landegrensene, sier Fidje.

Kritisk og etisk refleksjon

Fidje ser også noen fellestrekk ved årets innkomne rapporter.

- Noe som går igjen i rapportene er samfunnsvitenskapelig og humanistisk forsknings kritiske rolle. Elevene viser også tydelig at de er opptatt av det etiske aspektet ved forskningsprosessen. Flere av prosjektene tar for seg sårbare emner, og elevene reflekterer rundt hvordan de skal behandle intervjuobjekter og selve tematikken på en respektfull måte, forteller Fidje.  

Etikk i forskning og kritisk blikk er bare noe av det elevene lærer ved å delta i konkurransen. Holbergprisen i skolen retter seg inn mot etablerte læreplanmål, og bistår skolene med flere ressurser. Skolene har blant annet tilgang på informasjonsmateriell gjennom Holbergprisen, men kanskje viktigst er forskerkontakten skolene får tildelt, som er tilknyttet et universitet eller en høyskole i nærområdet. Fidje er også selv i tett kontakt med skolene gjennom hele perioden, for å sikre seg at de har alt de trenger for å komme seg gjennom en krevende forskningsprosess.

- Målet for prosjektet er først og fremst å skape forståelse for verdien av forskning innenfor samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Medvirkning og utvikling av selvstendig arbeidsevne er også sentralt, og elevene får derfor forske på det de selv interesserer seg for, samtidig som forskerkontakten gir tett oppfølging i alt fra valg av vitenskapelig metode til kildekritikk. I tillegg forteller tilbakemeldinger fra elever og skolene at prosjektet er god forberedning på videre studier og arbeid, sier Fidje.

Holbergprisen i skolen anerkjenner hvor viktig lærerne er i forskningsprosessen og ellers i skolehverdagen, og deler derfor ut en egen lærerpris på 20 000 kroner for beste lærerrapport.

Over til fagjuryen

Fra nå av er det fagjuryen, i stedet for elevene, som skal få kjenne på arbeidspresset. De har det viktige ansvaret å kåre vinnerne, i tillegg til å gi en skriftlig tilbakemelding på alle prosjektene. Leder av fagjuryen, Mette Andersson, forklarer hva de ser etter i en prisvinner.

- Det må blant annet være sammenheng mellom forskningsspørsmål, metodevalg og analyse. At man er original og finner sin egen vri er også viktig. Noe som er gøy med årets oppgaver, er at disse er tydelig kjappe på å fange opp det som er i tida. Vi i juryen syns det er kjekt hvis temaet er aktuelt, selv om det ikke er et krav, forteller Andersson.

De tre finalistene annonseres 9. mai. Vinneren kåres under Holberguken i Bergen, med seremoni 6. juni.

Dette er årets oppgaver:

Skole

Tittel

Elever

Byåsen vgs. “Du og jeg og vi to” - En studie om delingsøkonomi Samfunnsøkonomi VG1 ved Byåsen vgs, 15 elever
Byåsen vgs.

Valg av konfirmasjon

Petter Haugen og Tuva Ulsaker Høve
Byåsen vgs. Sosiale medier- barnas beste venn eller verste fiende? Emma Hoel og Selma Stedje 
Danielsen vgs.

Håndtering av bekymringsmeldinger i barnevernet

Carmen Dale Rong, Stine Nordal og Solveig Økland
Danielsen vgs.

Rehabilitering i Bergen fengsel

Astrid Eilifsen og Stine Thue Nordal
Eikeli vgs.

Diskriminering i arbeidslivet

Herman Roll Ludvigsen
Eikeli vgs.

Hvilket syn har Bærums befolkning på innvandring?

Mie Drægni og Live Krogsrud
Eikeli vgs.

Angst blant ungdom

Lea Elvenes, Elise Fonnes og Maria Lopez
Elvebakken vgs. Regjeringskvartalet - åpent og inviterende
eller lukket og ekskluderende?
August Bjærke Estensen, Lea Rose Martinuzzi Synnevåg og Håkon Rørvik Skåland
Elvebakken vgs.

Russland - En sikkerhetspolitisk trussel i Nordområdene?

Ruby Griffin Solheim og Jakob Johannes Volan 
Elvebakken vgs.

Urbant landbruk i Oslo - en trend som er kommet for å bli?

Mathilde V. B. Prate, Helena Sjølyst Reite og Dagny Marie Sand 
Fagerlia vgs.

Yrkesfaglig studieretning – sistevalget?

Martine Skog Skulstad
Fagerlia vgs.

Forskjellen mellom elever i videregående skole - Hvem velger realfag? Hvem velger samfunnsfag?

June Brusdal Nesvik, Lene Nordstrand og Kornelia Høydalsvik Osen
Fagerlia vgs.

Elevaktive læringsformer: LILLESTORTINGET. En effektiv læringsprosess?

Sofie Avseth, Sara Pedersen og Håvard Vartdal
Heggen vgs.

Norsk holder "basically" på å dø ut

Adele Felicia Ellingsen Grønningsæther, Elin Haugum og Emilie Jensen 
Kongshavn vgs.

Er det viktig å være russ i Oslo? - En kvalitativ studie om russefeiring i Oslo

Philip Antonetti, Paul Benjamin Gregori og Felix Hellmann
Kongshavn vgs.

Et innblikk i holdningene til ungdom rundt religiøse plagg og symboler. Hvordan oppfatter unge i Oslo religiøse plagg og symboler i det offentlige rom?

Rebecca Borch, Emilie Gauslaa, Thale Græsvik, Julián Salinas
Kongshavn vgs.

Hva er forskjellen på ungdomskriminaliteten i Oslo øst og Oslo vest?

Elisa Hjorth-Eriksen Furset og Tiril Skåre Mehren
Lillestrøm vgs.

Russetiden: Generalisering vs. Realitet. En forskningsrapport om ungdommers holdninger til russefeiringen

Marie Vistnes Hektner, Maria Fjeldal Larsson og Elise Lundeland
Lillestrøm vgs.

Seksualisering av lærere

Mia Sivertsen og Eline Clausen Vaagan
Lillestrøm vgs. Seksuell trakassering - Hvor går grensen? Thea Bjørnstad, Ina Henriksen, Ole Andreas Myhrer Smith, Håkon Skandsen Ødegård og Amalie Bernhus Årtun
Rosenvilde vgs.

Dropouts i VGS – Hvem er de og hvorfor slutter de?

Christine Bolstad, Pernille Løwe, Marte Amlie Oterholm og Stella Skarnes
Rosenvilde vgs.

#Metoo. Holdninger og kjønn

Mira Boger, Nargis Mohsini og Elaine Sagvolden, 
Rosenvilde vgs. Ungdom og sosiale medier - Hvordan opptrer ungdom på de sosiale mediene Instagram, Snapchat og Facebook, og hvordan blir de påvirket av mediene? Henriette Bjørseth Hansen, Johanne Søgnen Jensen og Vilma Almen Oscarsson
Saltdal vgs. Fitnesskonkurranser - Hvilke holdninger har nåværende og tidligere utøvere til sporten? Mathilde Kristensen og Hanne Pettersen
Saltdal vgs. Fremmedspråk? En kritisk undersøkelse om fremmedspråk Tonje Carlsen og Kristine Vighals Petterson
Saltdal vgs.

Ungdommers bruk av sosiale medier

Katarina Andreassen, Frida Melvik og Tina Svendsen
Setesdal vgs. Religion, livssyn og etikk - Kan religion påvirke hvordan skoleungdom i Setesdal ser verden? Maren B. Falkgjerdet, Andrea Lindsetmo, Vetle B. Lund, Ingrid Stutlien, Helene Vehus og Janne Åvesland
St. Olav vgs

Sex. Skammer du deg over egen seksualitet?

Vilde Helland, Maria Nesheim og Amalie Muir
St. Olav vgs

Vi blør og blør. En forskningsrapport om holdninger rundt menstruasjon blant dagens ungdommer.

Alexandra Meisland og Kaja Kastrup Sømme
St. Olav vgs

Seksuell trakassering

Ane Hove Bjørnsen, Åsne Øyri Grøtterød og Karinne Seeck Humborstad