Holbergdebatten lanseres 3. desember

14.10.2016

Den 3. desember 2016 arrangeres Holbergdebatten for første gang. Debatten er en markering av Ludvig Holbergs opplysningstanke og vil søke å finne svar på sentrale samfunnsspørsmål.

Et av Holbergprisens hovedformål er å bidra til å gi humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi økt status og å tydeliggjøre fagfeltenes relevans – ikke bare innen akademia, men også i samfunnet for øvrig. Dette handler blant annet om å vise hvordan de samfunnsdilemmaer man står overfor, bedre kan belyses, diskuteres og avklares både gjennom en faglig tilnærming og gjennom offentlig debatt.

Holbergdebatten er en markering av opplysningstanken i Ludvig Holbergs ånd, slik at grunnleggende verdier som opplysning, demokrati, ytringsfrihet, menneskeverd, religionsfrihet og likestilling vil stå sentralt. Debatten er planlagt som et årlig arrangement, som vil avholdes på Litteraturhuset i Bergen den 3. desember – Ludvig Holbergs fødselsdag.

For å bestemme tema, format og forslag til innledere for årets debatt er det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av fem forskere med tilknytning til de fagfeltene Holbergprisen dekker.

Arbeidsgruppens sammensetning

  • Sindre Bangstad
  • Cathrine Holst
  • Kari Jegerstedt
  • Anine Kierulf
  • Torgeir Skorgen
  • Forsker Sindre Bangstad, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.
  • Førsteamanuensis Cathrine Holst, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
  • Førsteamanuensis Kari Jegerstedt, Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), Universitetet i Bergen.
  • Postdoktor Anine Kierulf, Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo.
  • Førsteamanuensis Torgeir Skorgen, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen.

Arbeidsgruppen hadde sitt første møte den 1. september i Bergen.

Programmet er under utarbeidelse, og nærmere informasjon om årets debatt kommer snart. Vi kan love en spennende debatt om et svært aktuelt tema, og vi håper flest mulig vil finne veien til Litteraturhuset i Bergen lørdag den 3. desember kl. 18:00.