Holbergkomitéen i Amsterdam

12.11.2019

Holbergkomitéen møttes nylig i Amsterdam for å utarbeide en kortliste med aktuelle kandidater til Holbergprisen 2020.

11. oktober gjennomførte Holbergkomitéen sitt årlige høstmøte. Denne gang ble møtet holdt i Amsterdam. Her utarbeidet komitéen en kortliste med kandidater fra årets nominasjoner, og man har dermed kommet ett hakk videre i prosessen med å peke ut en prisvinner. Kortlisten vil bli tatt opp igjen under komitéens neste møte i februar, der de vil komme med sin endelige anbefaling til styret om hvem de mener skal motta Holbergprisen 2020.

Nominasjonsstatistikk

Innen nominasjonsfristen 15. juni var det kommet inn 113 nominasjoner av totalt 109 kandidater til Holbergprisen 2020. DEtte er det høyeste antallet nominasjoner siden prisen ble etablert i 2004. Av årets kandidater er litt over halvparten nominert for første gang. Geografisk er det en overvekt av kandidater tilknyttet institusjoner i USA, etterfulgt av Storbritannia og Tyskland. Det fleste kandidatene tilhører feltene sosiologi, juss, historie, filosofi eller psykologi. 

Prosessen videre

I løpet av de neste månedene vil det bli hentet inn rapporter fra eksterne eksperter på fagområdene til kandidatene på kortlisten. Rapportene vil danne et viktig grunnlag for Holbergkomitéens endelige innstilling når den møtes igjen 20. januar 2020. Hvem som mottar Holbergprisen 2020, vil bli kunngjort torsdag den 5. mars. kl.09.00 på Media City Bergen.