Holbergkomitémøte og ambassade-arrangement i Paris

15.02.2017

Holbergkomitéen møttes nylig i Paris for å anbefale årets prisvinner, og Julia Kristeva holdt innlegg på Den kgl. norske ambassade.

Holbergkomitéen gjennomførte det første av sine to årlige møter den 10. februar. Her drøftet komitéen årets kortliste med kandidater, og de leverte sin enstemmige anbefaling til Holbergstyret om hvem som bør vinne Holbergprisen 2017.

Styret møtes den 16. februar for å ta stilling til hvem som i år vinner henholdsvis Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Kunngjøringen av årets prisvinnere finner sted den 14. mars kl. 09:00 ved Universitetet i Bergen, Bibliotek for humaniora, og arrangementet blir direkteoverført på Holbergprisens nettsider.

Ambassade-arrangement

I forbindelse med Paris-møtet ble det også arrangert en mottagelse ved Den kgl. norske ambassade i Paris. Her holdt Julia Kristeva, som vant Holbergprisen i 2004, et innlegg om viktigheten av Holbergprisens fagfelt – humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Det var også en orientering om Holbergprisen ved styreleder Sigmund Grønmo. Rundt 35 personer, hovedsakelig fra akademia, deltok. 

109 nominasjoner 

Ved fristens utløp i 2016 var det kommet inn 109 nominasjoner av totalt 99 kandidater til Holbergprisen 2017.  To tredjedeler av disse var nominert for første gang. Når det gjelder kandidatenes institusjonstilknytning, var USA best representert, etterfulgt av Storbritannia og Tyskland.

Nominer neste års prisvinner

Alle vitenskapelige ansatte ved universiteter eller andre forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Fristen for å nominere personer til neste års pris er 15. juni 2017. Mer informasjon om nominasjonsprosessen for Holbergprisen finnes her.