Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2017 overrakt

06.06.2017

Kant-forsker og menneskerettighetsfilosof Baronesse Onora O’Neill ble i dag overrakt Holbergprisen av H.K.H Kronprins Haakon ved en høytidelig seremoni i Universitetsaulaen i Bergen.

Universitetsaulaen var full av både tilreisende og lokale gjester som ønsket å overvære H.K.H. Kronprins Haakons overrekkelse av Holbergprisen til Professor Onora O’Neill.

Prisen er verdt kr. 4,5 millioner, og den tildeles for fremragende forskning innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

- Det er en meget stor ære å motta Holbergprisen, og det var også en stor overraskelse, sa en rørt prisvinner, som takket Holbergkomitéen og det norske folk for anerkjennelsen.

Se seremonien her.
Onora O'Neills tale under prisutdelingsseremonien 8. juni 2017

Store utfordringer i en ny mediehverdag

Onora O’Neill får prisen for sitt eksepsjonelle forskningsbidrag, særlig innen moralsk og politisk filosofi. Hun har revolusjonert forståelsen av Immanuel Kant og påvirket generasjoner av forskere, politikere og praktikere på områder som spenner fra menneskerettigheter til bioetikk og tillit til det offentlige. I sin takketale knyttet O’Neill Kants moralfilosofi til vår tids kommunikasjonsetiske utfordringer:

 –  Hvordan kan vi i denne nye situasjonen beskytte privatliv og demokratiske aktiviteter fra aktører som bruker spredning av innhold som våpen? Det er fristende å tro at vi allerede har gode løsninger på nye utfordringer, bare fordi vi fra før har mestret overgangen til det skrevne og det trykte ord. Men er det slik? Her bør kanskje filosofer og andre trå varsomt – men kanhende må vi også være modige.

Mindre kriminalitet gjennom rehabilitering

I Universitetsaulaen i dag delte også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ut Nils Klim-prisen. Denne prisen er verdt kr. 300.000 og deles ut årlig til en nordisk forsker under 35 år for fremragende bidrag innen samme fagfelt som dem Holbergprisen dekker. Nils Klim-prisen gikk i år til den norske samfunnsøkonomen Katrine Vellesen Løken, Universitetet i Bergen, for hennes forskning på de nordiske velferdsstatene, særlig innen områdene arbeids-, helse- og familieøkonomi. Vellesen Løken ble Norges yngste kvinnelige økonomiprofessor gjennom tidene i 2014, da hun var 31 år gammel.

–  Det er en svært stor ære for meg å være her i dag og motta Nils Klim-prisen for min forskning, sa Vellesen Løken. Hun beskrev også sitt nåværende forskingsfokus: Sosiale kostnader ved bruk av fengsel.

– Et foreløpig funn er at de nordiske fengslene og deres rehabiliteringsprogrammer kan redusere tilbakefallsprosenten gjennom økt deltagelse i arbeidsmarkedet. Igjen ser vi at de nordiske land kan være en inspirasjon for andre land når det gjelder ressursfordeling innen kriminalomsorgen, sa Nils Klim-prisvinneren.