Holbergprisen og Nils Klim-prisen overrakt

08.06.2016

Litteraturprofessor og Shakespeare-forsker Stephen Greenblatt ble i dag overrakt Holbergprisen av H.K.H Kronprins Haakon ved en høytidelig seremoni i Universitetsaulaen i Bergen.

Universitetsaulaen var full av både tilreisende og lokale tilhørere, som ønsket å overvære overrekkelsen av Holbergprisen til Stephen Greenblatt og Nils Klim-prisen til Sanja Bogojević.

- Jeg er dypt takknemlig for denne prisen. Det er en overveldende og uventet ære for meg personlig, men også en stor anerkjennelse av humaniora som fagfelt, sa en rørt holbergprisprisvinner.

Se seremonien i sin helhet her
Stephen Greenblatts tale under prisutdelingsseremonien

Økt forståelse gjennom Shakespeare

Harvard-professor Stephen Greenblatt får prisen for sitt banebrytende arbeid innen Shakespeare- og renessanseforskning og for sin brede innflytelse innen humaniora de siste førti år.

– Da jeg oppdaget Shakespeare, så jeg hvordan han åpnet opp for en økt nærhet, ikke bare til mennesker jeg ikke kjente, men også til deler av meg selv som lå skjult i mørket, sa prisvinneren i sin tale. – Jeg har aldri mistet min første, overveldende følelse av undring. Hvordan er det mulig at de som lenge har vært døde, selv fra fjerne tider og steder, kan snakke direkte til meg?

Greenblatt understreket også sin bekymring over den synkende tiltroen til de humanvitenskapene man opplever i USA, når studenter skal velge sin utdanning. – Til tross for at det å studere humanistiske fag gir en verdifull forberedelse til et bredt spekter av profesjoner, har mange studenter og deres foresatte tydeligvis konkludert med at det er en farlig sløsing med tid og penger, sa prisvinneren.

Klimaendringer og lovens rolle

I Universitetsaulaen i dag delte også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ut Nils Klim-prisen. Nils Klim-prisen gikk i år til den svenske rettsforskeren Sanja Bogojević for hennes forskning på EUs miljølovgivning og utslippshandel.

– Det er en svært stor ære for meg å stå foran dere i dag og motta Nils Klim-prisen for min forskning, sa Bogojević. – Forklaringene på hvorfor klimaskader oppstår, foreskriver ulike forståelsesrammer for klimaregimer. Måten vi forstår verden på, vil være bestemmende for klimalovgivingen, og for å forstå de individuelle lovene, må vi også få en forståelse av fortellingene lovverket inngår i, sa Nils Klim-prisvinneren.