Holbergprisen overrakt av H.K.H. Kronprins Haakon

10.06.2015

I en høytidelig seremoni i Håkonshallen i Bergen mottok i dag eventyrforsker, forfatter og historiker Marina Warner sin pris fra H.K.H. Kronprins Haakon.

Håkonshallen var full av både tilreisende og lokale som ønsket å overvære overrekkelsen av Holbergprisen på 4,5 millioner kroner til Warner. - Holbergprisen er en høyst uventet ære, og jeg takker dere av hele mitt hjerte for denne storsinnede anerkjennelsen, sa en tydelig rørt prisvinner.

Oppnå det gode

Marina Warner får årets Holbergpris for sitt arbeid med å analysere eventyr og myter, og hvordan disse reflekterer sine samtider og sine omgivelser spesielt i forhold til kjønnsroller og kultur.
- Fra mitt synspunkt legger tanken om at fantasien kan redde livet ditt – Scheherazades strategi – med rette vekt på å finne den myten en kan leve etter. Kampen for det som er felles, rettferdighet, sameksistens uten morderisk strid trenger ord – ikke enkle oppskrifter laget av allslags fundamentalister, men kompleks, strukturert, nyansert og likevel ikke mindre fengende litteratur laget av ukjente stemmer i fortiden og i dag, sa prisvinneren i sin tale. 

Warner ønsker å benytte deler av prispengene til å jobbe med kulturbevarende tiltak i flyktningleire.

Årsaker til internasjonale konflikter

I Håkonshallen i dag delte også kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ut Nils Klim-prisen, som går til en nordisk forsker under 35 år som har kommet med fremragende bidrag innen samme fagfelt som Holbergprisen: samfunnsvitenskap, humaniora, juss eller teologi. Nils Klim-prisen gikk i år til den danske EU-forskeren Rebecca Adler-Nissen, som fikk prisen for å ha fornyet disiplinen internasjonale relasjoner ved å integrere innsikter fra sosiologien.

- I dag er verden stilt overfor en rekke internasjonale konflikter som krever at vi kan gripe fatt i deres grunnleggende årsaker. I de kommende årene håper jeg å utvikle vår forståelse av diplomati sammen med kolleger her og ellers i verden. Jeg vil rette søkelyset mot hvordan diplomatiets fokus på diskresjon og fortrolighet kan fungere i en verden preget av konstant mediefokus og kommunikasjon. Dette spørsmålet er viktig fordi det mest grunnleggende sett gjelder risikoen for krig og muligheten for fred, sa Adler-Nissen i sin tale.