Holbergprisvinnere diskuterte teknologi og åndsfag.

13.09.2017

I en verden der distraksjonene hersker, innbyr humaniora til fokus og stillhet, sier holbergprisvinner Stephen Greenblatt – men han erkjenner at dette er vanskelig å frembringe.

Den 22. September møttes holbergprisvinnerne Stephen Greenblatt og Manuel Castells til en diskusjon ved the American Academy of Arts and Sciences i Cambridge, Massachusetts. Temaet var samfunnsvitenskapenes og humanioras status og utfordringer i dag, særlig tatt i betraktning hvordan disse fagfeltene er viktige når man skal forstå vår samtid og finne løsninger på vår tids viktigste samfunnsproblemer.  

Sammen med et engasjert publikum utforsket de to holbergprisvinnerne de utfordringer som ikke bare berører åndsfagene som sådan, men også vår egen hverdag, hvor ny teknologi og digitale medier er allestedsnærværende.

Les mer om diskusjonen mellom Greenblatt og Castells på Holbergprisens engelske nettsider. Video vil bli tilgjengeliggjort. Audio er tilgjengelig via lenken under.

Stephen Greenblatt er John Cogan University Professor of the Humanities ved Harvard University og en av verdens ledende Shakespeare-forskere. Han mottok Holbergprisen i 2016.

Manuel Castells er professor i sosologi, og hans akademiske stillinger inkluderer: University Professor og Wallis Annenberg Chair in Communication Technology and Society ved University of Southern California, samt Honorary Fellow of St John’s College, University of Cambridge. Han mottok Holbergprisen i 2012.