Hva er god dømmekraft?

27.06.2017

På åpningsdagen til Holberguken 2017 fikk fem ph.d.-studenter tilknyttet nordiske universiteter møte holbergprisvinner Onora O’Neill for en diskusjon om dømmekraft og tolkning.

Det var mange ulike tilnærminger til temaet som ble tatt opp på Christie Café i Naturhistorisk museum i Bergen 6. juni, da årets mesterklasse diskuterte «dømmekraft og tolkning». Holbergprisvinner Onora O’Neill ledet diskusjonen.

Et forsømt tema

Temaet «dømmekraft og tolkning» er både forsømt og noe merkelig, forklarte O’Neill. Vi snakker ofte om dømmekraft i det daglige, enten det gjelder personers generelle vurderingsevne eller bedømmelse av kvalitet i spesifikke sammenhenger. Men hva er det som gjør dømmekraft god eller dårlig, enten det gjelder rettssystemet, litteraturen, politikken eller hverdagslivet?

Handler dømmekraft om å benytte aksepterte prinsipper, regler eller lover i en sak – eller om å finne eller velge dem som er riktige og nødvendige for å tolke den aktuelle saken? Dreier det seg om å handle i tråd med disse prinsippene? Når og hvor får dømmekraft autoritet? Kan dømmekraft medvirke til å avklare flertydigheten i prinsipper, lover og regler?

Ph.d.-studenter med ulike bakgrunn

De fem som møtte O’Neill var: Markus Mikael Kortesmäki, Åbo Akademi (filosofi); Zohreh Khoban, Uppsala universitet (statsvitenskap); Torhild Elin Nordtveit, Universitetet i Bergen (jus);  Maxim Usynin, Københavns Universitet (jus); samt Oscar Wandery, Stockholms universitet (ledelse).

Deltagerne presenterte eksempler og argumenter knyttet til hvordan deres fagfelt og praksis berørte spørsmål om dømmekraft og tolkning. Dette ble igjen knyttet til seks tekster spesielt: Critique of the Power of Judgement  av Immanuel Kant, Truth and Method av Hans-Georg Gadamer; Political Judgment av Ronald Beiner; Philosophical Investigations av Ludwig Wittgenstein; The Symbolism of Evil av Paul Ricœur og Kant on Indeterminacy, Judgement and Interpretation av Onora O’Neill.

For å lese mer om deltagernes presentasjoner og den påfølgende debatten: Se Holbergprisens engelske sider.