Islamhistoriker mottok Holbergprisen 2014

04.06.2014

Michael Cook, britisk historiker og islamforsker, mottok Holbergprisen av H.K.H. Kronprins Haakon under en høytidelig seremoni i Håkonshallen i dag 4. juni.

Holbergprisen, som er blitt kalt “samfunnsvitenskapens Nobelpris,” ble opprettet av Stortinget i 2003 og er på 4,5 millioner kroner. Under den samme seremonien mottok lingvist Terje Lohndal årets Nils Klim-pris.

Forsker på fundamentalisme

Michael Cook, årets Holbergprisvinner, er blitt beskrevet som en av vår tids ledende eksperter på islams historie og religiøse tenkning. Gjennom sin forskning har Cook vist hvordan innsikt i islam bidrar til bedre forståelse av viktige tema i samtiden, og han var en av de første som tok i bruk ikke-islamske kilder i forskningen på islams tilblivelse. I sin nyeste bok, “Ancient Religions, Modern Politics: The Islamic Case in Comparative Perspective” (2014), utforsker Cook moderne fundamentalisme og stiller spørsmål ved hvorfor islam har endt opp med å spille en større politisk rolle i samtiden sammenlignet med andre religioner.

Nils Klim-prisen til “lingvistikkens Mozart”

Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år som har gitt viktige bidrag innenfor Holbergprisens fagfelt. Årets prisvinner, Terje Lohndal, født i 1985, er professor i engelsk lingvistikk ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Lohndal har til tross for sin unge alder gjort seg internasjonalt bemerket for sin forskning på lingvistikk, og han har både blitt genierklært og fått kallenavnet “lingvistikkens Mozart.” Lohndal mottar prisen blant annet på grunn av originaliteten han har vist i sine mange publikasjoner på høyt internasjonalt nivå. I sin takketale trakk Lohndal frem de humanistiske fagenes og språkets betydning når det gjelder å finne svar på livets grunnleggende spørsmål. - Språk gir en unik innsikt i disse fundamentale spørsmålene, og i denne forstand er lingvistikk trygt plassert innenfor den store humanistiske tradisjonen, en tradisjon som jeg er veldig glad for at Holbergprisen og Nils Klim-prisen anerkjenner og feirer, sier Lohndal.

Kontaktinformasjon:

Ivar Bleiklie, direktør Holbergprisen, m: (+47) 91 10 04 27, e: ivar.bleiklie@holbergprisen.no Solveig Stornes, prosjektleder Holbergprisen, m: (+47) 97 14 35 53, e: solveig.stornes@holbergprisen.no Bilder fra Holbergprisens arrangementer 2014 For alle utdelingsbildene er fotokreditt: Marit Hommedal / Scanpix / Holbergprisen. Ved spørsmål vedrørende bildene, kontakt Bent.olsen@holbergprisen.no