Møt årets Masterclass-deltagere

23.05.2018

Hele 49 søknader ble mottatt for årets Masterclass. Fra disse ble det valgt ut 6 ph.d.-stipendiater fra nordiske universiteter. Stipendiatene vil diskutere "What to do about human error" med holbergprisvinner Cass Sunstein den 4. juni

I en samtale med årets holbergprisvinner og professor ved Harvard Law School Cass Sunstein vil de seks doktorgradsstipendiatene utforske ulike tilnærminger til spørsmål om mennekselige feilvurderinger.

Professor Sunstein beskriver temaet slik: 

Mennesker har en tendens til å fokusere på nåtiden heller enn på fremtiden; til å være for optimistiske; til å vurdere risiko feil; til å være overmodige -- og til å kun legge merke til undergrupper av de vurderinger de står overfor. Ett resultat er overvekt, et annet er for tidlig død. Et stort spørsmål, for samfunnet og for invidider, er hva man bør gjøre med menneskelige feilvurderigner. Hvilke typer inngripen, fra privat eller offentlig sektor, kan være mest effektive? Når er tvang velbegrunnet? Når er valgfrihet en bedre løsning? Hva med utdanning? Hvilken rolle spiller maskinglæring og algoritmer?

Dato: Mandag, 4. juni, 
Tid: 14:00 - 16:00
Sted: Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Auditorium 4.

For en lengre beksrivelse av paneldeltagerne, se våre engelske nettsider.

Dette er paneldeltagerne: 

 

Max Carlin, Lunds universitet – Offentlig rett.

 

 

 

 

 

Esmaralda Colombo, Universitet i Bergen – Klimarelatert jus . Alder: 30.

 

 

 

 

 

Matthijs Maas, Københavns Universitet – Juss.

 

 

 

 

 

Valgerdur Solnes, University of Iceland; Københavns Universitet – Jus.

 

 

 

 

 

Aksel Braanen Sterri, Universitetet i Oslo – Filosofi.

 

 

 

 

 

Jarno Olavi Touminen, University of Turku – Psychology.