Ny faglig leder av Holbergprisen vil fortsette å engasjere

11.08.2015

Ellen Mortensen blir ny faglig leder av Holbergprisen fra 1.august 2015. Mortensen tar over etter Ivar Bleiklie som har vært leder de siste fem årene.

- Det er viktig å synliggjøre disse fagfeltene og relevansen den fremragende forskningen innen disse fagområdene har for verden i dag. Jeg håper at prisen skal fortsette å engasjere og anspore til bred debatt, både innenfor akademia og i samfunnet forøvrig, sier Mortensen.

Ellen Mortensen er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) ved UiB. Hun har også vært faglig leder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK).

Vil nå til andre akademiske kretser

- Jeg er beæret over å bli utnevnt som faglig leder av Holbergprisen. Stillingen vil by på interessante og spennende oppgaver, så vel som utfordringer, vil jeg tro. Jeg ser frem til å videreføre og videreutvikle det utmerkede arbeidet som min forgjenger, professor Ivar Bleiklie, har lagt ned. Min ambisjon for Holbergprisen er at den skal gjøres ytterligere kjent i akademiske kretser verden over, og ikke kun i den vestlige verden, sier Mortensen.

- Det å være med å bygge opp en sånn pris, både når det gjelder å bygge opp kjennskapen til den og det å utvikle organisasjonen rundt, har vært utrolig kjekt. Jeg har et klart inntrykk av at prisen står sterkere i dag enn tidligere, og vi hører nå rett som det er at prisen blir oppfattet som «Nobelprisen» innen fagfeltene den representerer, sier Bleiklie.

Større anseelse både nasjonalt og internasjonalt

Styreleder i Holbergprisen, Sigmund Grønmo, er godt fornøyd med både avtroppende og påtroppende faglig leder.

- Ivar Bleiklie har vært en utmerket faglig leder for Holbergprisen de siste fem årene. I denne tiden har prisen fått stadig større oppmerksomhet og anseelse både nasjonalt og internasjonalt. Med sin kompetanse og profesjonalitet har Bleiklie bidratt sterkt til dette, sier Grønmo.

Han ser også positivt på fremtiden med Ellen Mortensen med på laget. 

- Med Mortensen får Holbergprisen en svært kompetent faglig leder. Som professor i allmenn litteraturvitenskap har hun høy faglig kompetanse innenfor prisens fagfelt, og som tidligere leder av Senter for kvinne- og kjønnsforskning gjennom mange år har hun omfattende og solid ledererfaring. Hun er bredt internasjonalt orientert med et stort nettverk av faglige kontakter i mange land. Vi er svært tilfreds med å få Ellen Mortensen som ny faglig leder for Holbergprisen, sier Grønmo.