Program for Holberguken 2019

25.03.2019

Bli med på feiringen av årets prisvinnere under Holberguken, som i år er lagt til 3.– 6. juni i Bergen og Oslo.

Det er lagt opp til en serie gratis foredrag og andre arrangementer med årets Holbergprisvinner, Nils Klim-prisvinner og prominente gjester fra inn- og utland. Mer informasjon og livestream er tilgjengelig ved å følge lenkene under.

Mandag 3. juni

Nils Klim-seminaret: "Why Trust a Scientist?"

Fagseminar med innlegg fra årets Nils Klim-prisvinner og paneldiskusjon med inviterte gjester:

Finnur Dellsén, Nils Klim-prisvinner 2019, er dosent i filosofi ved Islands universitet og førsteamanuensis II ved Høgskolen i Innlandet. Dellsén forsker primært innenfor vitenskapsfilosofi, epistemologi, logikk og metaetikk. 
Liam Kofi Bright er førsteamanuensis ved Insitutt for filosofi, logikk og vitskaplig metode ved London School of Economics.
Hanne Andersen er professor i vitenskapsfilosofi og instituttleder ved Institutt for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet.
K. Brad Wray er lektor ved Centre for Scientific Studies, Aarhus Universitet, med særlig forskningsfokus på vitenskapsfilosofi og epistemologi.
Ole Thomassen Hjortland er moderator under arrangementet. Hjortland er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen

Sted: Auditorium A, Ulrike Pihls hus, Universitetet i Bergen
Tid: 11:00–13:00

Mesterklasse med Paul Gilroy: "Multiculture or Melancholia?"

Fem doktorgradsstipendiater fra nordiske universiteter er invitert til å delta på en mesterklasse med årets Holbergprisvinner. 

Doktorgradsstipendiatene er:

Tora Djúrhuus, Københavns Universitet
Anders Westerström, Göteborgs universitet
Lotte Danielsen, Universitetet i Oslo
Branislav Bédi, University of Iceland
Ella Alin, Helsingfors universiett

Holbergprisvinner Paul Gilroy er professor i amerikansk og engelsk litteratur, King’s College London.

Stad: Auditorium A, Ulrike Pihls hus, Universitetet i Bergen
Tid: 14:00–16:00

Tirsdag 4. juni

Holbergsymposiet: "From Double Consciousness to Planetary Humanism"

Fire prominente forskere er invitert til å holde foredrag under Holbergsymposiet, som holdes til ære for årets prisvinner:

Temi Odumosu, seniorforsker, Institutionen för konst, kultur och kommunikation, Malmö universitet: "Sensitive Skin". 
Sivamohan Valluvan, førsteamanuensis i sosiologi, University of Warwick: "The Long March of Racial Nationalisms: Left Complicities and Convivial Margins".
Katherine McKittrick, førsteamanuensis i kjønnsstudier, Queen's University, Canada: "Wires, Kerosene, Data".
Lidia Curti, kulturkritiker og æresprofessor i engelsk, University of Naples "L'Orientale": "From Black Humanism to the Voilence of the Present".

Etter innleggene blir det en paneldiskusjon med Holbergprisvinner Paul Gilroy og symposiumsdeltakerne.

Sted: Universitetsaulaen i Bergen
Tid: 09:00 – 13:00

Holbergforelesningen: "Never Again: Refusing Race and Salvaging the Human"

Forelesning ved årets Holbegprisvinner Paul Gilroy.

Sted: Universitetsaulaen
Tid: 14:00 – 15:15

En aften med Holbergprisen

Holbergprisvinner Paul Gilroy og Nils Klim-prisvinner Finnur Dellsén møtes til en samtale hvor vi får innblikk i deres bakgrunn og forskning. Samtalen vil blant annet berøre universitetenes rolle i samfunnsdebatten og hva det vil si å være en ekspert. Moderator og intervjuer er Ole Thomassen Hjortland, førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Bergen.

Sted: Litteraturhuset i Bergen, Olav H. Hauges sal
Tid: 18:00 – 19:15

Onsdag 5. juni

Prisutdeling: Holbergprisen i skolen

Kunngjøring og prisutdelingsseremoni for Holbergprisen i skolen. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og årets Holbergprisvinner Paul Gilroy står for utdelingen av diplomer.

Sted: Bergen Katedralskole, Kong Oscars gate 36
Tid: 10:30–11:30

Prisutdeling: Holbergprisen og Nils Klim-prisen

H.K.H Kronprins Haakon deler ut Holbergprisen, og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø deler ut Nils Klim-prisen. Prisutdelingsseremonien og den påfølgende mottakelsen er bare åpne for inviterte gjester.

Sted: Universitetsaulaen i Bergen
Tid: 14:00 – 15:00. Gjestene må være på plass i salen senest kl. 13:45.
 

Torsdag 6. juni (Oslo)

The Holberg Laureate LIVE: "Conviviality in a Seamless World"

Møt årets Holbergprisvinner i samtale med professor Thomas Hylland Eriksen.

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29
Tid: 18.00 – 19:15