Timothy Garton Ash til Holbergdebatten

17.11.2016

Timothy Garton Ash er bekreftet som hovedinnleggsholder til den første Holbergdebatten, som vil handle om viktige spørsmål knyttet til ytringsfrihet og informasjonsutveksling i en digital tidsalder. Holbergdebatten holdes lørdag 3. desember, kl. 15:00-17:00 på Litteraturhuset i Bergen.

Holbergdebatten er en markering av Ludvig Holbergs opplysningstanke og vil søke å finne svar på sentrale samfunnsspørsmål. Debatten arrangeres årlig på Holbergs fødselsdag, 3. desember, og for første gang i 2016.

Den første Holbergdebatten vil vi ta for seg viktige dilemmaer knyttet til ytringsfrihet og informasjonsutveksling i en digital tidsalder. Holbergprisen derfor invitert professor Timothy Garton Ash fra the University of Oxford til å være keynote under arrangementet. Han beskrives som en av de store politiske skribenter i vår tid og vil bli intervjuet av Anine Kierulf om hovedtemaene i sin bok fra 2016: Free Speech: Ten Principles for a Connected World. Deretter vil Garton Ash møte Jostein Gripsrud og Kari Steen-Johnsen til paneldiskusjon om ytringsfrihet, informasjonskontroll og tilrettelegging for “sivilisert konflikt” i et multikulturelt samfunn.

Se mer informasjon i kalenderoppslaget for arrangementet.

Temaer til diskusjon

Spørsmål om ytringsfrihet og ytringsanstendighet i en globalisert tidsalder inneholder mange dilemmaer. Holbergdebatten vil ta for seg følgende momenter:

• Ord og bilder kan bære i seg stor kraft. Hvilke utfordringer står vi overfor i en digital tid, hvor millioner av mennesker kan nås i løpet av sekunder?

• Hvordan legger vi til rette for “sivilisert konflikt” i et multikulturelt samfunn som er preget av ulike verdensbilder og terskler for akseptable ytringer? Hvem skal ha definisjonsmakt over hva som er utilbørlig krenkende når det gjelder f.eks. kritikk av kulturer og religiøse-politiske tankesett?

• Hvilke politiske tiltak er nødvendige for å håndtere viktige ytringsfrihets- dilemmaer, og hvordan bør lovverket benyttes? Hvordan sikrer vi at folk kan uttrykke seg fritt innen rimelige grenser, uten å bli bragt til taushet hverken av hatefulle ytringer eller av frykt for sanksjoner?

• Vi lever i en verden som ikke bare er blitt digital, men som også er preget av informasjonskamp og store interessemotsetninger. Ulike former for sensur og manipulasjon av informasjonsstrømmer forekommer i regi av både statlige aktører, nyhetsmedier og sosiale medier. Hvordan påvirkes nasjonale og globale maktforhold av dette?

• Hvordan balanserer vi best behovet for hemmelighold med ønsket om en opplyst allmennhet i en tid da varslere og hackere med varierende motivasjoner kan påvirke utfall av alt fra presidentvalg til kriger og revolusjoner?

Deltagere i Holbergdebatten 2016

 • Timothy Garton Ash
 • Jostein Gripsrud
 • Kari Steen-Johnsen
 • Anine Kierulf
 • Timothy Garton Ash er professor i European Studies og direktør ved European Studies Centre ved St. Antony's College, University of Oxford. Han har forsket mye på europeisk historie og på utfordringer ved å kombinere frihet og mangfold, særlig knyttet til ytringsfrihet. Han gav i 2016 ut boken Free Speech: Ten Principles for a Connected World. Garton Ash er også politisk skribent. Han har skrevet ukentlige artikler i The Guardian siden 2004, og han skriver også regelmessig i the New York Review of Books. I tillegg til å ha en egen nettside, timothygartonash.com, driver Garton Ash også nettstedet freespeechdebate.com som en del av et forskningsprosjekt om ytringsfrihet, ved the University of Oxford. Nettstedet skal være en plattform for offentlig diskusjon om ytringsfrihet i en digital, sammenkoblet verden.
   
 • Jostein Gripsrud er professor i informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har vært leder for Allmennkringkastingsrådet (1996-99)spaltist i Dagens Næringsliv (1998-2011) og var første ansvarlige redaktør for det ytringsfrihetsrelaterte nettmagasinet Vox Publica (2006-2008).
   
 • Kari Steen-Johnsen er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og deltar i prosjektet "Status for ytringsfriheten i Norge (2015-2017)". Dette er en videreføring av prosjektet "Status for ytringsfriheten i Norge (2013-2014)". Det nye prosjektet har temaet "Offentlighetens grenser – ytringsfrihet, religion og politikk".
   
 • Anine Kierulf er postdoktor ved Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. Hun arbeider mest med konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet og har fått flere priser for sitt engasjement i disse spørsmålene.