Transkripsjon av Holbergdebatten 2021: "Identity Politics and Culture Wars"

01.02.2022

En transkripsjon av Holbergdebatten 2021 med Judith Butler, Cornel West, Glenn Greenwald og Simon Critchley er nå tilgjengelig.

Holbergdebatten er et årlig arrangement i regi av Holbergprisen. Debatten er en markering av Ludvig Holbergs opplysningstanke og vil søke å finne svar på sentrale samfunnsspørsmål.

Holbergdebatten 2021 hadde tittelen "Identity Politics and Culture Wars" og ble arrangert som en direktestrømmet studioproduksjon i New York den 3. desember 2021. Panelet bestod av:

  • Judith Butler, Maxine Elliot Professor ved Department of Comparative Literature og Program of Critical Theory ved University of California, Berkeley; Hannah Arendt Chair ved European Graduate School.
  • Cornel West, Dietrich Bonhoeffer Professor of Philosophy & Christian Practice ved Union Theological Seminary in the City of New York.
  • Glenn Greenwald, uavhengig journalist og forfatter.
  • Moderator: Simon Critchley, Hans Jonas Professor at the New School for Social Research.

En fullstendig transkripsjon av debatten er nå tilgjengelig her.

For mer informasjon om Holbergdebatten 2021, se våre engelske arrangementsider.

Video fra debatten

Debatten som podcast