Høyaktuell Nils Klim-vinner

12.06.2015

Holberguken ble sparket i gang på mandag den 8.juni. Nils Klim-prisvinner Rebecca Adler-Nissen har et høyaktuelt forskningstema. Etter 60 år med integrasjon i EU, står det historiske prosjektet i fare.

Av: Tor H. Monsen (Saken er hentet fra På Høyden, her)

Sannsynligheten for grexit er ikke blitt noe mindre. Nå går det også mot britisk folkeavstemning om fortsatt medlemskap i EU. En britisk brexit kan sette i gang en flodbølge som gjør det enda mer tenkelig at andre land følger etter.

Hør hele Nils Klim-samtalen her:

Utenforskap har en pris

Differensiert integrasjon, som landene nå ivrer for, er en meget dårlig ide, mener Adler-Nissen. Den europeiske integrasjonen er et samarbeid mellom mennesker, ikke bare stater. Den britiske folkeavstemningen om forbehold blir et for eller mot grunnideen bak EUs tilblivelse, en felles rettsorden.

Den stadige uthulingen av en felles rettsorden, kan resultere i en differensiering innad i EU - ulik status blant medlemslandene som har fremforhandlet unntak og reservasjoner fra EUs lovverk og avtaler. Da blir EU ekstremt vanskelig å styre.

Holbergprisen for yngre forskere

Nils Klim-prisen deles til lovende forskere under 35. Adler-Nissen er en allerede anerkjent samfunnsforsker fra Københavns Universitet, med en fortid som embetskvinne i det danske utenriksdepartement. Priskomiteen berømmer henne blant annet for hennes arbeid med å bringe sosiologiske perspektiver inn i forskningen på utenrikspolitikk.

Adler-Nissen er allerede blitt lagt merke til - også av norsk media. Hun ble nylig intervjuet i Urix om brexit.

Mytolog i levende live

For første gang arrangeres en masterclass som del av festuken. Fem dyktige og lovende doktorgradsstipendiater fra Norden fikk møte årets vinner av Holbergprisen - Marina Warner. Ideen med en masterclass er å la unge forskere få ta del i en åpen, faglig diskusjon med en holbergvinner.

Universitetskritisk Holbergvinner

– Det er interessant for meg å se at dere kommer fra ulike fakulteter, sier Warner, som tok dette som et tegn på at myter er grenseoverskridende.

– Ærlig talt ble jeg overrasket over at temaet myter er verdt slik en pris.

Marina Warner er årets vinner av Holbergprisen. Hun er forfatter og historiker, men har også vært journalist og redaktør for tidsskrifter, litteraturkritiker og kommentator for så forskjellige publikasjoner som The Sunday Times og Vogue. Hun forlot i fjor University of Essex i protest mot hva hun oppfattet som britiske universitetets nye business-modell for høyere utdanning. Hun underviser nå ved University of London.

Historiske myter som identitetsskapere

I samfunnsforskningen ble myter lenge betraktet som ideologiens forlengede arm, og i stor grad ignorert som fruktbart å studere. Det er en iboende vanskelighet ved å studere det forestilte. Men historien om historiefortelling har en stor rikdom, mener Warner. Myter er også kontroversielle forskningstema. Myter er ofte knyttet til det nasjonale og nasjonalistiske, og, ikke minst i disse dager, til religion. Myter er avhengig av overlevering for å overleve. Hva skjer med kulturell identitet og myter for mennesker som er på flukt? Dette er også aktuelle problemstillinger i dagens konflikt i Syria og Irak. IS prakiserer en bevisst politikk ved å gjøre sitt verste for å jevne fortidsminner med jorden.

Les også: Forsket med IS-flagget i horisonten

Vil øke kjennskap til Holbergprisen

Hensikten med et møte mellom prisvinner og akademiske talenter er å styrke prisens forankring i utenfor Norge, og er et forsøk på å krysse generasjonsgrensen mellom modne Holbergprisvinnere og yngre forskere innenfor samme felt. Warner fungerte som ordstyrer og lot i stor grad doktorgradskandidatene selv få føre ordet.

Masterclass 2015 med Marina Warner
Holbergprisvinner Marina Warner i samtale med fem PhD-kandidater under Masterclass på Litteraturhuset i Bergen, 2015. Foto: Ole Kristian Olesen.

Holbergprisen valgte i år å sende ut invitasjon til å delta til relevante fagmiljøer i hele Norden. Holbergprisen mottok ca 20 søknader fra unge doktorgradsstudenter om å reise til Bergen. Fem ble valgt ut, fra Islands universitet, to fra Helsinki, og fra Gøteborg og NTNU. Fagfeltene varierer fra engelsk litteratur, islandsk middelalderlitteratur, sosialpsykologi og skeiv litteraturtolkning.