Nils Klim-komitéens anbefaling er klar

23.01.2017

Den 17. januar møttes Nils Klim-komitéen i Bergen for å drøfte årets kandidater og anbefale en prisvinner.

Nils Klim-komitéen avholdt sitt årlige januar-møte i Bergen i forrige uke. Her ble de sterkeste kandidatene for årets Nils Klim-pris diskutert, og komitéen kom frem til en enstemmig anbefaling. Denne legges frem for Holbergstyret, som den 16. februar vil treffe sin beslutning om hvem som blir henholdsvis Nils Klim-prisvinner og Holbergprisvinner i år. Kunngjøringen av årets prisvinnere finner sted den 14. mars kl. 09:00 ved Universitetet i Bergen, Bibliotek for humaniora. Arrangementet blir direkteoverført på Holbergprisens nettsider.

10 nominerte til årets pris

Ved fristens utløp i fjor var det 10 yngre, nordiske forskere som var nominert til Nils Klim-prisen. For første gang var Island representert, og det samme var teologi som fagfelt. Samtidig var det flest nominerte fra humaniora og samfunnsvitenskapene, noe som er i tråd tendensen siden Nils Klim-prisen ble utdelt første gang i 2004.

Nominer neste års prisvinner

Alle vitenskapelige ansatte ved universiteter eller andre forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Fristen for å nominere personer til neste års pris er 15. juni 2017. Mer informasjon om nominasjonsprosessen for Nils Klim-prisen finnes her.