Nils Klim-samtalen: "Et differensiert Europa? Mellom integrasjon og nasjonal suverenitet"

14.04.2015

Årets Nils Klim-prisvinner, Rebecca Adler-Nissen, i samtale med Professor John Erik Fossum fra ARENA Centre for European Studies ved UiO.

Sted: Litteraturhuset i Bergen, Olav H. Hauge.
Dato: 8. juni
Tid: 18.00-19.00

Samtalen omhandlet spørsmål knyttet til integrasjon mellom medlemslandene i EU sett opp imot behovet for å bevare en egenidentitet og lokal selvråderett i de enkelte landene. Fossum og Adler-Nissen kom også inn på spørsmålet om Norges forhold til EU. Er mellomposisjonen Norge står i et eksempel på fungerende fleksibel integrasjon eller det motsatte? Opptak fra Nils Klim-samtalen kan høres i sin helhet på lenken under:
 

John Erik Fossum er professor ved ARENA Senter for Europastuder ved UiO. Han forsker blant annet innenfor politisk teori, EU og konstitusjonalisme, europeisering og internasjonal integrasjon.

Rebecca Adler-Nissen er universitetslektor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet og mottar Nils Klim-prisen i 2015 blant annet for sitt arbeid innenfor feltet internasjonal politisk sosiologi og sin forskning på EUs utvikling og forholdet mellom medlemsstatene.