Nytt dansk tilskudd i Nils Klim-komitéen

09.10.2018

Professor Dorthe Staunæs tiltrer som nytt dansk medlem i Nils Klim-komitéen etter Frans Gregersen.

I juni i år ble Frans Gregersen takket av fra Nils Klim-komitéen etter åtte år som medlem, og de siste fire som komitéleder. Holbergprisen takker Gregersen for den gode innsatsen i perioden som har gått, og ønsker samtidig Tone Sverdrup, professor ved Institutt for privatrett, UiO, lykke til som ny komitéleder. Danske akademikere er fra juli av representerte i komitéen ved Dorthe Staunæs, fra Aarhus Universitet.

Dorthe Staunæs er professor i sosialpsykologi ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), AUs avdeling for uddannelsesvidenskab i Emdrup. I sin akademiske produksjon har hun særlig fokusert på affektiv pedagogisk ledelse samt kjønn, interseksjonalitet og mangfold i utdanningsinstitusjoner.

Nils Klim-komiteen er ansvarlig for å vurdere nominasjonene som kommer inn til Nils Klim-prisen hvert år og utarbeide en innstilling til valg av prisvinner. Det er Holbergstyret som tar den endelige avgjørelsen basert på komiteens innstilling. Det er også Holbergstyret som foreslår og velger inn nye komitémedlemmer. I tillegg til faglige kvalifikasjoner vektlegges også geografisk og faglig spredning ved valg av nye medlemmer, og normalt vil komitéen ha et medlem fra hvert av de nordiske landene.