Vellykket Nils Klim-arrangement i Reykjavik

08.02.2016

Hva kan gjøres for å få flere islandske Nils Klim-nominasjoner? Dette ble drøftet på Nils Klim-prisens arrangement i Reykjavik.

Den 2. februar ble det gjennomført et arrangement på Nordisk hus i Reykjavik. Arrangementet var et ledd i promoteringen av Nils Klim-prisen i de ulike nordiske land. I Reykjavik møttes islandske forskere og medlemmer av Nils Klim-komitéen og Holbergstyret for å diskutere hvordan man kan lykkes i å innhente flere islandske nominasjoner til Nils Klim-prisen.

Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år, for fremragende bidrag innenfor ett eller flere av fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Island er ett av de land det har vært vanskelig å innhente nominasjoner fra, og det ble diskutert om det kan være særlige, strukturelle grunner til dette.

Det var enighet om at det var viktig å gjøre prisen mer kjent innenfor alle de aktuelle fagområdene, samt å understreke at Nils Klim-kandidater kan nomineres så lenge de har statsborgerskap fra et nordisk land. De trenger altså ikke være tilknyttet et nordisk universitet.

Under arrangementet holdt prof. Sigmund Grønmo en presentasjon av Holbergprisens organisasjon, mens leder av Nils Klim-komitéen Prof. Frans Gregersen presenterte Nils Klim-prisen. Dr. Eirikur Smari Sigurdarson, forskningsdirektør ved Det humanistiske fakultet, University of Iceland, holdt deretter sin innledning: «How to succeed in obtaining nominations for the Nils Klim Prize from Iceland?»