Ungdom og utvekslingsopphold. Hvordan påvirker utvekslingsopphold i utlandet holdninger, atferd og karrierevalg hos den enkelte elev?

Tredjeprisen i Holbergprisen i skolen 2006 gikk til forskningsprosjektet  "Ungdom og utvekslingsopphold. Hvordan påvirker utvekslingsopphold i utlandet holdninger, atferd og karrierevalg hos den enkelte elev?"

Prosjektet er utført av Simen L. Boneng, Amund Solli, Gøran F. Eriksen, Ragnar Mikas Sandberg, Torill Runesdotter Aasen, Ellen T. Andresen, Maren S. Eid, Silje Emilsen, Sigve N. Aas, Jørgen Ravlo, Anne Nagelhus, Sara Kristine Tuset, Kristin Gustad Fossum, Even K. Dahlen, Alexander Jenssen, Hilde Kristine Ohr, Fredrik S. Skaufel, Therese T. Berg, Kim Andre Dragsten, Kristine W. Nessemo, Alexander Burmo, Rikke Wiseth og Stine B. Alkanger fra Levanger videregående skole.