Nyheter om Holbergprisen

17.06.2022

Vi gjengir her i sin helhet Holbergforelesningen 2022, ved holbergprisvinner Sheila Jasanoff.

7.06.2022

Her gjengis holbergprisvinner Sheila Jasanoffstale fra prisutdelingen 9. juni 2021.

Nyheter om Nils Klim-prisen

6.04.2022

Et seminar om unge forskeres karriereveier i Norden, med perspektiver fra humaniora og samfunnsvitenskapene.

9.06.2022

Her gjengis Nils Klim-prisvinner Elisa Uusimäkis takketale prisutdelingen 9. juni 2021.

Nyheter om skoleprisen

26.08.2022

Lurer du på korleis elevane dine kan gå fra ein idé til eit ferdig prosjekt? Lurer du på kva ulike prosjekt kan innehalde og korleis dei kan sjå ut? Og lurer…

15.08.2022

Lurer du på korleis du skal utforme søknaden din til Holbergprisen i skolen? Les våre tips og rettleiing her.