Foto: Privat

Anne Brit Ingholm

Viken fylke
Mailand videregående skole

Vinner av Lærerprisen

Lærerprisen for 2023 går til Anne Brit Ingholm, skolebibliotekar ved Mailand videregående skole.

Anne Brit Ingholm, skolebibliotekar ved Mailand videregående skole i Viken fylke mottar lærerprisen for sin rapport: «Jeg tror lærerne bryr seg om hvilke kilder vi bruker, men de pleier ikke å si noe om det.» I rapporten tar hun for seg hvordan avgangselever i den videregående skolen oppfatter opplæringen i kildekritikk og kildeføring. 

Besvarelsen peker på at kildekritikk alltid har vært en sentral del av skole, opplæring og forskningspraksis, men at de siste års utvikling med falske nyheter, kunstig intelligens og algoritmer i sosiale medier gjort kritisk lesning stadig viktigere.

 Fagjuryens uttalelse:

I år går lærerprisen til skolebibliotekar Anne Brit Ingholm ved Mailand videregående skole. Ingholm tar opp en svært aktuell problemstilling, ikke bare i skolen, men for samfunnet mer generelt. Selv om kildekritikk alltid har vært en sentral del av skole, opplæring og ikke minst forskningspraksis, så har de siste års utvikling med falske nyheter, kunstig intelligens og algoritmer i sosiale medier medført at kritisk lesning har blitt stadig viktigere. Disse utfordringene forsterkes av betalingsmurer, der kunnskap og informasjon gjøres vanskeligere tilgjengelig, noe Ingholm løfter frem som en stadig større utfordring i skolen.  

Ingholm viser i sin rapport hvordan elevene oppfatter opplæringen i kildekritikk og kildeføring. Her kommer det frem at elevene mener at opplæringen i kildekritikk er mangelfull og de ønsker seg både mer praktisk opplæring og mer tilbakemelding på kilder de bruker. Dette til tross for at kildekritikk er et sentralt tema i skolens læreplanverk. Ingholm utviser en god og fruktbar nysgjerrighet for elevens kunnskap og praksis.  

Rapporten viser hvor viktig skolebiblioteket er som ressurs for elever og lærere i arbeidet med kilder. Ingholm har inngått i et tett samarbeid med faglærerne i Holbergprisen i skolen. Skolebibliotekaren er sammen med læreren viktig for elevenes læringsutbytte og kan spille en viktig rolle for de utfordringene som dagens unge - og alle andre - står i når det kommer til kilders troverdighet og tilgangen til dem. 

Om Holbergprisen i skolen

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kr, 20 000 kr og 10 000 kr.

Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester til de andre arrangementene under Holberguken.

Finalistene blir kunngjort i midten av mai og prisudelingsseremonien finner sted under Holberguken i begynnelsen av juni hvert år.

Fagjuryen 2022/2023

Jørn Ljunggren (juryleder), forsker, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, OsloMet

Hallvard Andre Kjelen, førsteamanuensis, Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur, Nord universitet.

Elise Farstad Djupedal, stipendiat i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Tale Birkeland Engebretsen, lektor i norsk, historie og tysk; fagutvikler i norsk og leder for Skrivesenteret ved Porsgrunn videregående skole.

Stine Helena Bang Svendsen, førsteamanuensis i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.