Høyt nivå på årets lærerrapporter 

04.05.2020

Juryen for Holbergprisen i skolen er i gang med å lese refleksjonene til årets lærere etter endt prosjekt. Det er i år rekord i antall leverte rapporter, og årets prosjekt har fostret svært mange innsiktsfulle refleksjoner. 

Svært ulike temaer 

Lærerne tar opp mange ulike temaer i årets lærerrapporter. De har gjennomført prosjektet på mange ulike måter, og dette kommer til uttrykk i rapportene. Blant annet har to lærere valgt å la hele klassen skrive et felles forskingsprosjekt, og reflekterer rundt denne måten å løse organiseringen på. Videre kan man lese om hvordan det er å gjennomføre elevforsking med en klasse med flerspråklige elever med kort botid i Norge. Andre temaer som blir tatt opp i årets rapporter er skolebibliotekarens rolle i elevforskingsprosjekter, digitale hjelpemidler, elevenes skriveprosess, og elevenes forhold til sannhet. Rapportene gir både svært grundige enkeltstående refleksjoner, og et samlet bredt kompetansegrunnlag for senere gjennomføringer. 

Stor overføringsverdi 

I vurderingen av rapportene er det viktigste kriteriet tydelig og reflektert pedagogisk arbeid knyttet til prosjektet, sier juryleder Stine Helena Bang Svendsen. Dette fører ofte med seg spennende faglige spørsmål. Som leser får man et unikt innblikk i hvordan dyktige lærere tenker pedagogisk om å legge til rette for elevforsking. Rapportene viser at det er mange måter å gjennomføre prosjektet på, både praktisk og pedagogisk. Dette har stor overføringsverdi for lærere som skal være med på Holbergprisen i skolen eller gjennomføre et større elevforskingsprosjekt senere. 

Direkte paralleller til fagfornyelsen og lærerplaner

Flere av rapportskriverne trekker paralleller mellom Holbergprisen i skolen og fagfornyelsen. Kritisk tenking, selvstendig arbeid og dybdelæring står sentralt i begge. Mange, både elever og lærere, opplever at erfaringene elevene får, forbereder dem på senere studier. Flere lærere vier også oppmerksomhet til læreplanmål innenfor de spesifikke program- og fellesfagene, og viser at det går an å rigge det slik til at elevene oppnår kompetanse innenfor flere mål gjennom arbeidet med forskingsprosjektet. 

Bruker Holbergprisen i skolen til å utforske dybdelæring i praksis

Juryleder Stine Helena Bang Svendsen ser også en tematisk orientering mot den nye læreplanen. Hun forteller at mange av lærerne har brukt årets rapporter til å utforske hvordan målsetningen om dybdelæring fra den nye læreplanen kan gjennomføres i klasserommet. Hun synes det er stas å lese om hvordan lærere utfordrer seg selv ved å tørre å gi slipp på kontrollen i klasserommet, og bli med på elevenes prosjekter. 

Digital kunngjøring 12. mai 

Lærerprisen knyttet til Holbergprisen i skolen 2020 kunngjøres sammen med prisene for beste elevprosjekter. Dette vil skje digitalt tirsdag 12. mai 10.00. Styreleder for Holbergprisen, Sigmund Grønmo, ønsker velkommen. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby vil lese opp fagjuryens begrunnelser, og en representant fra Holbergprisen i skolens sekretariat vil fortelle litt om rammene for prosjektet i året som har gått. Tusen takk til alle lærere og elever som har deltatt i årets konkurranse!