Et utfordrende og givende år

16.06.2020

Årets avvikling av Holbergprisen i skolen har vært utfordrende, men også svært givende. 

Grunnet covid-19 har elever, lærere, forskerkontakter og andre involverte i skoleprisprosjektet møtt en rekke utfordringer i innspurten av prosjektet. De ulike utfordringene har blitt møtt på en imponerende måte. Både sekretariatet og juryen ser tilbake på et spennende og godt år i Holbergprisen i skolen, og ser nå frem til en ny “sesong”, og ikke minst til å feire årets finalister i Bergen til høsten. 

Koronakrisa og årets deltakelse 

For de fleste går livet videre i en ny normal. Da skolestengingen skjedde, var det enda ukjent hvordan dette ville ramme elevene og skolene med tanke på deltagelsen i Holbergprisen i skolen. Om dette sier juryleder Stine Helena Bang Svendsen at:

 
“Skolene stengte midt under innspurten av arbeidet med forskningsprosjektene for elevene og lærerne som jobbet med Holbergprisen i skolen. Både lærere og elever har gitt hverandre veldig mye ros for hvordan de håndterte overgangen til digitalt samarbeid. Det kan virke som det å allerede være i gang med et slikt stort prosjekt når hjemmeskolen startet gjorde overgangen lettere. Elevene gir uttrykk for at de visste hva de skulle gjøre, og for at de fikk veldig god oppfølging fra lærerne sine på digitale plattformer.” 
Dette viser at uten dedikerte lærere og dyktige elever med stor omstillingsvilje og kreativitet, kunne ikke årets konkurranse blitt gjennomført på en så god måte som har vært tilfelle.” 

Årets oppgaver, tema og interesser 

Som et ledd i oppfølgingen av skolene får alle skolene besøk fra Holbergprisen i skolen i løpet av perioden november-januar. For sekretariatet er det alltid spennende å høre om elevene sine refleksjoner og interesser på disse besøkene, og ikke minst å se kva som ender opp som ferdige forskningsrapporter ved innlevering. Juryleder Stine – som sammen med resten av juryen avgjør hvilke oppgaver som blir finalister og ikke – har sett mange interessante og spennende tema og problemstillinger for året: 

“Blant årets oppgaver var mange fagretninger innenfor samfunnsfag og humaniora representert, og det var stor metodisk bredde i bidragene. Vi har vært glade for å se både glitrende litteraturanalyser og veldig sterke oppgaver basert på kvantitativ metode. Jeg synes at oppgaver der elever tar utgangpunkt i sin egen livsverden og undersøker noe som er viktig i deres egne liv pleier å bli veldig interessante, og vi hadde flere eksempler på det i år også. For eksempel undersøkte noen elever hvordan gruppestørrelse i skolen påvirka det psykososiale læringsmiljøet, og andre hva slags holdninger og oppfatninger medelever fra ulike kulturer hadde til kjønn og seksualitet. I begge tilfeller var det tydelig at elevene selv ble overrasket over det de fant, og at forskningen dermed har bidratt til å kvalifisere deres syn på egen hverdag.” 

Ny sesong og nye deltakere 

Hvert år ser vi at både elever og lærere påvirkes av samfunnet og samfunnsdebatten når de skal velge tema og problemstillinger. Juryleder Stine håper at den pågående samfunnsdebatten vil påvirke elevene sine forskningsinteresser for Holbergprisen i skolen 2020/ 2021: 

“Akkurat nå finnes det intense læringsprosesser knyttet til rasisme i det norske samfunnet i forbindelse med Black Lives Matter-demonstrasjonene. Jeg tror ungdommer som deltar i denne bevegelsen er i ferd med å skape nye måter å forstå betydningen av rasisme i det norske samfunnet på. Om noen av disse ungdommene hadde fått anledning til å ta denne kunnskapen inn i skolen gjennom HiS hadde det vært veldig flott. Jeg ser også et lignende potensiale i klima- og miljøspørsmål, som er et felt der vi kunne hatt flere bidrag.” 

Støtte opp om elevene 

I arbeidet med Holbergprisen i skolen ser vi veldig tydelig at elevenes eget engasjement og miljøet rundt elevene har svært mye å si for hvordan elevene mestrer deltagelsen og for hva de får til i løpet av den korte perioden de skriver prosjektene sine på. Juryleder Stine legger vekt på begge deler: 

“De viktigste faktorene for å lykkes med et forskningsarbeid er nesten alltid genuin nysgjerrighet og engasjement. Vi må bry oss om det vi holder på med for å gjøre det bra. I tillegg er det en veldig stor fordel om både lærere og elever er flinke til å bruke de ressursene de har rundt seg, både de som tilbys fra HiS, de som finnes på skolene, og de som finnes i fagmiljø ellers. Det er ofte lettere å få hjelp enn man tror!” 

Snart er de fleste ute i sommerferie, og høsten kjennes langt unna, men vi minner om at en søknad om deltakelse kan sendes inn allerede nå. Dersom dere har spørsmål, kan dere også ta kontakt på his@holbergprisen.no