Holberguken gjennomført

27.10.2020

Til tross for utfordrende forhold ble Holberguken avholdt 21. til 22. oktober. Her gikk blant annet Nils Klim-seminaret av stabelen, med digital avvikling, og årets skoleprisvinnere ble hedret av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Holberguken skulle i utgangspunktet avholdes 2.-4. juni, men ble i mars avlyst som en konsekvens av usikkerheten rundt koronapandemien. Feiringen av skoleprisvinnerne ble dermed utsatt til høsten. Fra den ble avlyst har Holbergprisens sekretariat kontinuerlig fulgt med på gjeldende smittevernregler, og arbeidet for at Holberguken kunne avholdes.   

Årets vinner av Holbergprisen i skolen, Helene Randem Lunde fra Vestby videregående skole, har forsket på hvordan synet på hva det vil si å være menneske har endret seg over tid, og hvordan ulike menneskesyn kommer til uttrykk i litteratur. Under en festmiddag torsdag 22. oktober ble Lunde feiret av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Også vinnerne av andreprisen fra Elvebakken videregående skole var tilstede og fikk overrakt diplom av statsråd Melby. Elevene fra Elvebakken har forsket på hvordan antisemittiske holdninger kom til uttrykk i norske medier før 2. verdenskrig. Vinnerne av tredjeprisen fra Fagerlia videregående skole, som har forsket på betydningen av klassestørrelse for læringsmiljø og trivsel, kunne dessverre ikke være tilstede, men også deres forskningsrapport ble hedret under festmiddagen.

Thelma, Live og Elisa mottar årets andrepris fra kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.
Elvebakken vgs og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Foto: Thor Brødreskift.

 

Statsråden understreket at hun var imponert over alle prisvinnerne og påpekte at de alle tok opp temaer som er sentrale i vår tid i sine forskningsrapporter. Du kan lese mer om prisvinnerne her. Kjersti Gjerde Brekklund, vinneren av årets lærerpris, ble hedret for sin rapport “-Jeg synes fremdeles det er mer futt i tittelen Sex og Synd”, som beskriver arbeidet med forskningsprosjektet i hennes klasse på St. Olav videregående skole i Stavanger.

 

Fagdag og festmiddag

Under Holberguken har det blant annet blitt avholdt en fagdag for Holbergprisen i skolen. Fagdagen fant sted i den tradisjonsrike Tårnsalen på Universitetsmuseet. Under fagdagen fikk  skoleprisvinnerne legge frem sine rapporter og fikk tilbakemelding fra Holbergprisen i skolens fagkonsulent.

Kjersti Gjerde Brekklund mottar diplom fra kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Foto: Thor Brødreskift
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og lærerprisvinner. Foto: Thor Brødreskift

Senere på kvelden ble vinnerne hedret under en kombinert prisutdeling og festmiddag. Her deltok blant annet kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, rektor ved UiB Dag Rune Olsen og styreleder for Holbergprisen Kjersti Fløttum. Prisvinnerne fra Holbergprisen i skolen var invitert som æresgjester. 

Nytilsatt styreleder for Holbergprisen, Kjersti Fløttum, forteller at hun er svært fornøyd med gjennomføringen: 

Jeg sitter tilbake med et svært positivt inntrykk, og har gledet meg stort over å erfare høy kvalitet i alle ledd på alle arrangementer. Det var viktig at vi greidde å gjennomføre dette på en forsvarlig måte i tråd med smittevernreglene. Vi fikk vise det store engasjementet innenfor fagfeltene som Holbergprisen dekker, både gjennom Nils Klim-seminaret og skoleelevenes og lærerprisvinnerens prosjekter. 

Nils Klim-seminaret ble også avholdt torsdag 22. oktober og kan ses her. Her holdt årets Nils Klim-prisvinner Frederik Poulsen, Kristin Joachimsen og Casey Strine innlegg og deltok i en panelsamtale, moderert av Einar Thomassen, om hvordan bibelske fortellinger kan berike vår tenkning omkring migrasjon. 

Veien videre

Etter en vel gjennomført Holberguke med dyktige deltakere og spennende samtaler ser vi nå fremover mot våre neste arrangementer. Allerede 4. og 5. november arrangeres lærerseminaret for lærere som deltar i Holbergprisen i skolen i 2020/21. Du kan lese mer om lærerseminaret her. Fra november til januar vil Holbergprisen i skolens sekretariat reise rundt til de deltagende skolene for å fortelle om Holbergprisen i skolen, høre elevenes og lærernes tanker om forskningstema og svare på spørsmål. 

Nødvendige forholdsregler

Holbergprisen i skolen tar smittevern på alvor. Det innebærer at all aktivitet knyttet til skoleprisen vil skje innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernrådene fra FHI og statlige/ lokale myndigheter. Dette betyr at planer kan endre seg, og Holbergprisen i skolen vil være forberedt på å gjennomføre alternative løsninger for digital avvikling av planlagte fysiske samlinger dersom dette blir nødvendig.